Fornyelse av HMS-kort

Alle arbeidstakere som arbeider på bygge- og anleggsplasser eller i renholdsfirma må ha HMS-kort. Kortene har en gyldighet på to år. Etter det må kortet fornyes.

Håndverker på en byggeplass

Alle arbeidstakere som arbeider på bygge- og anleggsplasser eller i renholdsfirma må ha HMS-kort. Kortene har en gyldighet på to år. Etter det må kortet fornyes.

HMS-kortet (også kalt byggekort eller renholdskort) inneholder informasjon om  arbeidsgiver og arbeidstaker.

For å få lov til å bestille kort må firmaet og de ansatte være meldt inn i flere registre. Dermed er ordningen med på å forhindre sosial dumping, svart arbeid og andre ulovlige arbeidsforhold.

Det er også sunt for bransjen fordi det forhindrer useriøse og ulovlige aktører i å få et konkurransefortrinn.

Når må kortet mitt fornyes?

Kortene har en gyldighet på to år. Utløpsdatoen er trykket på kortet.

HMS-kort for bygge- og anleggsbransjen
HMS-kort for renholdsbransjen

Kortet må fornyes før utløpsdatoen. Hvis et HMS-kort er utgått kan Arbeidstilsynet eller andre som kontrollerer ordningen nekte den ansatte å jobbe.

Ugyldige eller utløpte kort kan føre til bøter, og i grove tilfeller kan arbeidsgiver bli politianmeldt.

Så lenge alle registreringer for arbeidsgiver og arbeidstaker er i orden leverer vi et nytt HMS-kort senest to uker etter at du har bestilt. Du bør derfor ta kontakt minst to uker før utløpsdatoen for å bekrefte at du vil fornye kortet ditt.

Hvorfor må kortet mitt fornyes?

For å kunne bestille HMS-kort er det visse krav som både arbeidstaker og arbeidsgiver må oppfylle.

Den ansatte må være registrert hos Folkeregisteret eller Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), og de må ha et personnummer eller D-nummer.

I tillegg må arbeidsforholdet være registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) eller hos SFU hvis den ansatte er en utenlandsk arbeidstaker.

Bedriften må være registrert i Brønnøysundregistrene og i Merverdiavgiftsregisteret. Renholdsbedrifter må i tillegg være godkjent av Arbeidstilsynet.

Når kortene fornyes, sjekker leverandøren at den ansatte og bedriften fortsatt oppfyller disse kravene. Slik er fornyelsene med på å sikre trygge og lovlige arbeidsforhold.

Hvordan fornyer jeg HMS-kortet?

Vi vil gjøre det enklest mulig for deg å fornye kortet.

Hvis du tidligere har bestilt HMS-kort fra oss, får du en automatisk påminnelse på e-post 60 dager før kortet går ut. Hører vi ikke noe fra deg, sender vi deg et brev i posten 45 dager før kortet går ut.

Du trenger kun å gi oss muntlig eller skriftlig beskjed om at du ønsker fornyelse.

Det kan du gjøre enten ved å:

  • sende en e-post til post@jobbbkort
  • ringe oss på 21 08 05 70, eller
  • sende brev til: Jobbkort AS, Orkdalsveien 30, 7300 Orkanger

Du trenger som regel ikke å sende oss dokumentasjonen på nytt. Vi ordner med nytt kort som sendes til deg via post senest to uker etter at du har bekreftet fornyelsen.

Har du ikke bestilt via vår tjeneste før? Da må du bestille nytt byggekort, eller nytt renholdskort. Hvis bestillingen er i orden sender vi deg et nytt kort innen fjorten dager.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT