Hva er kravene for å bestille HMS-kort?

For å kunne bestille HMS-kort må både arbeidsgiver og arbeidstaker møte visse krav. Kravene skal være med på å sikre gode og trygge arbeidsmiljø.

To håndverkere som driver med landmåling på en byggeplass

For å kunne bestille HMS-kort må både arbeidsgiver og arbeidstaker møte visse krav. Kravene skal være med på å sikre gode og trygge arbeidsmiljø.

Alle firma som arbeider på bygge- og anleggsplasser eller tilbyr renholdstjenester må utstyre ansatte med HMS-kort – populært kalt byggekort eller renholdskort.

Ordningen stiller krav til at både firma og ansatte skal være innmeldt i visse registre før de kan bestille HMS-kort. Kravene skal sørge for at arbeidsgivere og arbeidstakere har alt på det rene, og følger norske lover, slik som arbeidsmiljøloven.

For å kunne bestille HMS-kort må firmaet være registrert i:

  • Brønnøysundregistrene
  • Merverdiavgiftsregisteret

Noen nystartede firma, eller firmaer som er unntatt eller fritatt MVA, vil ikke være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. I slike tilfeller kan vi unntaksregistrere bedriften, slik at ansatte kan få HMS-kort.

Krav om godkjenning av renholdsfirma

Renholdsbedrifter må godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive virksomhet i Norge. Kravet gjelder også når bedriften driver med andre tjenester i tillegg, eller kun leier ut personer til å utføre renholdstjenester.

Bedriften må være godkjent før den kan søke om HMS-kort.

Søk om godkjenning av bedriften din her.

Ansatte må være meldt inn i:
  • Folkeregisteret eller SFU
  • NAV Aa-registeret

Når du bestiller HMS-kort må du legge ved:

  • personnummer eller D-nummer
  • passbilde
  • kopi av legitimasjon
  • navn og organisasjonsnummer på firmaet
  • postadressen kortene skal sendes til

Styremedlemmer i ANS eller DA som arbeider i firmaet, eller innehavere av ENK og ektefellen deres, vil ikke være registrert i Aa-registeret.

ENK-innehavere må legge ved en signert erklæring med navn og personnummer/D-nummer for å kunne unntaksregistreres. For å unntaksregistere ektefellen må både innehaveren og ektefellen signere en fullmakt som vi sender på mail, og legge ved en kopi av vigselsattesten.

Utenlandske arbeidstakere må registrere seg hos Sentralskattekontoret for Utenlandssaker, i stedet for Folkeregisteret eller Aa-registeret. SFU tildeler D-nummer (midlertidig personnummer) og ivaretar informasjon om arbeidsforholdet.

Les mer om å søke om HMS-kort som utenlandsk statsborger.

Pass på at alle registreringene er komplette

Hvis arbeidsgiver eller arbeidstaker søker om HMS-kort før noen av registreringene er komplette, eller søker med manglende registreringer, kan vi ikke fullføre bestillingen.

Dette vil medføre forsinkelser og ekstraarbeid for både arbeidsgiver, arbeidstaker og oss. Sørg derfor for at alle registreringer er ferdigbehandlet før du sender inn en bestilling på HMS-kort.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT