Bestillings- og kjøpsvilkår

Dette er en bindende avtale mellom deg som bestiller HMS-kort/statlig godkjenning (Kunde) og Jobbkort AS (Tilbyder).

Generelt

Nettstedet og tjenesten Jobbkort.no eies og drives av Jobbkort AS (org.nr. 915 376 215).

Tjenesten går ut på at Kunden bestiller statlig godkjente HMS-kort for en spesifikk bransje i næringslivet, og at Tilbyder effektuerer bestillingen, og sørger for at materiellet blir levert per post.

Produsent av HMS-kortene er Evry Card, som er løyvehaver for produksjon av statlige HMS-kort på vegne av Arbeidsdepartementet.

Bestilling

Kunde bestiller på telefon, per post, via elektronisk bestillingsskjema eller ved å sende e-post til bygg@jobbkort.no (for byggekort) eller renhold@jobbkort.no (for renholdskort) med de nødvendige opplysninger og vedlegg som beskrives på bestillingssiden for den aktuelle tjenesten.

Bestillingen regnes for å være endelig, og Kundens betalingsforpliktelse etablert, når tilbyder har mottatt bestilling. Bestillingen kan på grunn av oppdragets natur ikke angres etter dette tidspunktet.

For at levering av HMS-kort skal kunne gjennomføres, må alt nødvendig bildemateriale, dokumenter, samt korrekte opplysninger om virksomheten og kortinnehaver, være Tilbyder i hende senest 30 dager etter første gangs bestilling. Hva som kreves er beskrevet på den aktuelle bestillingssiden på nettstedet.

Kunde aksepterer og gir tilbyder fullmakt til å gjennomføre søknadsprosess, kommunisere og innhente data hos produsent og Arbeidstilsynet ved å delegere tilgang til tilbyders daglig leder i hmskort.no

Ved å akseptere disse vilkårene aksepterer man også Jobbkort AS sin databehandleravtale som sørger for at behandlingsansvarlig (Bruker) og databehandler (Tilbyder) forstår ansvar og forpliktelser ved behandling av personopplysninger.

Ved behov for unntaksregistering hos Arbeidstilsynet, må Kunden signere fullmakt/bekreftelse som fås tilsendt fra Tilbyder.

Pris

Pris per HMS-kort er kr 619,- eks. mva. Prisen er lik uavhengig av om du bestiller eller fornyer HMS-kort for bygg- og anleggsbransjen eller HMS-kort for renholdsbransjen.

Betaling og levering

Bestillinger faktureres med betalingsfrist på 30 dager. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Ubetalte krav vil bli sendt til inkasso, og ytterligere kostnader påløper. Faktura sendes per post, såfremt at annen sendemetode ikke er avtalt eller at kunde ikke er registrert i Elma for å kunne motta EHF, og inneholder et fakturagebyr på kr 59,- som kommer i tillegg til prisen.

Hvis kortbestilling ikke kan gjennomføres innen 14 dager, fordi ansatte/kortholder ikke er innmeldt i de nødvendige registrene (NAV Aa-registeret, Sentralskattekontoret for utenlandssaker), bedriften ikke er MVA-registrert eller har signert skjema for unntaksregistrering og/eller ikke er godkjent renholdsbedrift (gjelder kun renholdskort) og/eller ikke har delegert tilgang til Tilbyders daglig leder i hmskort.no, så vil Tilbyder likevel sende faktura for bestillingen. Bestillingen effektueres senere, innen 90 dager fra bestillingstidspunkt, dersom registreringene er i orden og faktura er betalt.

Kort og faktura sendes separat. Enkelte ganger kan faktura komme i posten noen dager før kortet. Dette betyr ikke at kortet ikke er satt i produksjon, og betyr heller ikke at Kunde kan fraskrive seg betalingsansvar.

Hvis kortet kommer i retur pga. ukjent/feil adresse, vil det på grunn av sikkerhetsrutiner automatisk bli sendt på nytt til registrert firmaadresse i Brønnøysund. Tilbyder tar ikke ansvar for leveringer til adresser som ikke er korrekte.

Hvis kunde bestiller HMS-kort hos en annen leverandør, og kort sendes til Tilbyder, så vil Tilbyder videresende kort til kunde. Prisen for dette er 290 kr.

Fornyelser

Tilbyder forbeholder seg retten til å ta kontakt med Kunde før gyldigheten til HMS-kortet løper ut. Formålet er å tilby å fornye kort som løper ut innen kort tid. Kunde har ingen forpliktelser ut over betalingsansvaret som påløper ved den første bestillingen, men kan velge å forplikte seg på nytt ved å gi muntlig eller skriftlig samtykke til fornyelse.

Ved bestilling gis Tilbyder lov til å innhente tilgjengelig informasjon vedrørende Kundens firma og ansatte. Denne informasjonen brukes kun til administrasjon av fornyelser.

Når Tilbyder mottar Kundens HMS-kort fra fabrikken åpnes konvolutten og pakkes om av Tilbyder sammen med relevant informasjonsmateriell. Kunden kan ta kontakt med Tilbyder hvis det ønskes at kort skal videresendes uåpnet.

Ansvarsbegrensninger

Tilbyder gjør sitt ytterste for å leverere kortene så raskt som mulig. Kunden godtar likevel at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader eller tap som følger av feil eller forsinket levering, eller manglende oppfølging av HMS-kort der gyldigheten er i ferd med å løpe ut, eller har løpt ut. Dette er inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, oppdrag eller kunder. Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Kunde eller tredjepart har gjort Tilbyder oppmerksom på muligheten for en slik skade.

Tilbyder er ikke ansvarlig for å kvalitetssikre informasjon Kunden oppgir under bestilling. Bruker har eneansvar for å oppbevare kortene trygt. Mistet kort må bestilles på nytt, og prisen er den samme som for et nytt kort.

Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på nettstedet. Tekst og lenker kan imidlertid inneholde feil og/eller mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle følger for Kunde eller tredjepart.

Tvister

Tvister i anledning disse vilkårene, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

Sist oppdatert 2. oktober 2019.