Krav for utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere som jobber i renholdsfirma eller på bygge- og anleggsplasser må ha HMS-kort. Dette må du ha i orden før kortet kan bestilles.

To vindusvaskere som arbeider

Utenlandske statsborgere som jobber i renholdsfirma eller på bygge- og anleggsplasser må ha HMS-kort. Dette må du ha i orden før kortet kan bestilles.

HMS-kort skal sørge for at firmaer opererer med trygge og lovlige arbeidsforhold. Alle ansatte innen renhold og bygge- og anleggsbransjen trenger HMS-kort for å kunne jobbe i Norge. Det gjelder selv for kortvarige oppdrag.

Ordningen regulerer bransjene ved å sette krav til dokumentasjon og registreringer fra arbeidsgivere og arbeidstakere som skal bestille HMS-kort. Slik blir det vanskeligere for useriøse aktører å drive med sosial dumping, svart arbeid og andre ulovlige arbeidsforhold.

Dette er kravene for å søke om HMS-kort til utenlandske arbeidstakere.

Husk D-nummeret

Utenlandske arbeidstakere må registrere seg hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Der vil du få tildelt et D-nummer.

D-nummeret er et midlertidig personnummer, og alle som har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge får dette tildelt.

Du må også registrere arbeidsforholdet hos SFU med organisasjonsnummeret til arbeidsgiveren din. SFU utgjør dermed den samme funksjonen som Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) gjør for norske arbeidstakere.

Hvis du er fra et land utenfor EØS, må du først legge frem dokumentasjon på gyldig oppholds og arbeidstillatelse før du kan registrere seg hos SFU.

Når du skal bestille HMS-kort må du ha dette tilgjengelig:

  • D-nummer
  • passbilde
  • kopi av legitimasjon
  • navn og organisasjonsnummer på firmaet
  • postadressen kortene skal sendes til

Husk at arbeidsgiveren må være registrert i Enhetsregisteret og i Merverdiavgiftsregisteret.

Alt på stell før bestilling

Før du bestiller HMS-kort er det viktig å sørge for at registreringer er fullførte. Det gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvis registrering mangler eller ikke er ferdigbehandlet, vil vi ikke være i stand til å fullføre registreringen. Det vil medføre forsinkelser og ekstraarbeid både for arbeidsgiver, arbeidstaker og oss.


BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT