Jakie wymagania należy spełnić, aby zamówić kartę BHP?

Aby zamówić kartę BHP dla pracownika, zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą spełniać określone wymagania. Wymagania te przyczyniają się do zapewnienia dobrego i bezpiecznego środowiska pracy.

To håndverkere som driver med landmåling på en byggeplass

Aby zamówić kartę BHP dla pracownika, zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą spełniać określone wymagania. Wymagania te przyczyniają się do zapewnienia dobrego i bezpiecznego środowiska pracy.

Wszystkie firmy, które pracują na budowach lub oferują usługi sprzątania, muszą wyposażyć swoich pracowników w karty BHP – popularnie zwane kartami budowlanymi lub kartami dla firm sprzątających.

Wymaga się, aby zarówno firma jak i pracownicy byli zarejestrowani w odpowiednich rejestrach, zanim będzie można zamówić karty BHP. Wymogi te pomagają zapewnić legalne zatrudnienie i przestrzeganie norweskich przepisów, takich jak Ustawa o środowisku pracy.

Aby móc zamówić kartę firma musi być zarejestrowana w poniższych rejestrach:

  • Rejestr Podmiotów Gospodarczych
  • Rejestr Płatników VAT

Niektóre nowo powstałe firmy lub firmy zwolnione z podatku VAT nie są zarejestrowane w Rejestrze Płatników VAT. W takich przypadkach możemy zarejestrować firmę na zasadzie wyjątku, tak aby jej pracownicy mogli otrzymać kary BHP .

Wymagania dotyczące zatwierdzenia firmy sprzątającej

Firmy sprzątające muszą zostać zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy, aby móc prowadzić legalną działalność. Wymóg ten obowiązuje również wtedy, gdy firma wykonuje również inne usługi lub wynajmuje wyłącznie pracowników w celu świadczenia usług sprzątania.

Firma musi zostać zatwierdzona, zanim będzie mogła złożyć wniosek o wydanie kart BHP (HMS-kort) dla pracowników.

Złóż wniosek o zatwierdzenie twojej firmy tutaj.

Pracownicy muszą być zarejestrowani w następujących rejestrach:

  • Rejestr Ludności
  • Rejestr Pracodawców i Pracowników

Przy zamawianiu kart BHP należy dołączyć następujące:

  • numer personalny lub numer D 
  • zdjęcie paszportowe
  • kopia dowodu tożsamości
  • kopia podpisu
  • nazwa i numer organizacyjny firmy
  • adres pocztowy, na jaki mają zostać wysłane karty

Właściciele firm jednoosobowych (ENK) i ich małżonkowie oraz członkowie zarządów norweskich spółek z o.o. (ANS i DA) nie rejestrują się w Rejestrze Pracowników i Pracodawców (Aa-registeret)

Właściciele firm jednoosobowych (ENK) muszą złożyć podpisane oświadczenie, w którym widnieje nazwisko i numer personalny/numer D, aby można było dokonać rejestracji na zasadzie wyjątku. Aby móc zarejestrować współmałżonka na zasadzie wyjątku, zarówno właściciel firmy jednoosobowej jak i współmałżonek muszą podpisać upoważnienie, które przesyłamy e-mailem oraz załączyć kopię aktu małżeństwa.

Zagraniczni pracownicy muszą zarejestrować się w Centralnym Urzędzie Skarbowym ds. Cudzoziemców (SFU) zamiast w Rejestrze Ludności lub Rejestrze Pracodawców i Pracowników. SFU przydziela numer D (tymczasowy osobisty numer personalny) i przechowuje informacje na temat stosunku pracy.

Przeczytaj więcej o tym, w jaki sposób zamówić kartę BHP dla pracownika zagranicznego.

Upewnij się, że wszystkie rejestracje są kompletne

Jeżeli pracodawca lub pracownik nie jest zarejestrowany lub złoży wniosek o kartę BHP przed ukończeniem rejestracji, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Spowoduje to opóźnienia i dodatkowy nakład pracy dla pracodawcy, pracownika i dla nas. Dlatego upewnij się, że wszystkie rejestracje są ukończone przed złożeniem zamówienia na kartę(y) BHP.

Zamów identyfikator BUDOWLANY Zamów identyfikator SPRZĄTANIA