HMS-kort for bilpleie

Virksomheter som driver bilpleie er innen kort tid nødt til å være godkjente og utstyre sine ansatte med gyldige HMS-kort.

Mann vasker bil

Virksomheter som driver bilpleie er innen kort tid nødt til å være godkjente og utstyre sine ansatte med gyldige HMS-kort.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vedtok tidligere i år at fra og med 1. juli 2022 blir det strengere krav til virksomheter innenfor bilpleie, hjulskift og hjullagring. Kravene innebærer at virksomheten må bli godkjent av Arbeidstilsynet og utstyre sine ansatte med gyldige HMS-kort. Forskriften skal bidra til å beskytte brukere mot useriøse aktører og forhindre dårlige arbeidsforhold.

Hvilke virksomheter gjelder forskriften for?

I forskriften står det at virksomheter som helt eller delvis tilbyr manuelt utført bilpleie, hjulskift på bil og hjullagring vil bli rammet, i tillegg til virksomheter som leier ut personer som utfører slike tjenester. Med manuelt utført bilpleie menes det innvendig og utvendig vask av biler, reparasjon av steinsprut, ripeskader eller interiør.

Les forskriften her: Forskrift om offentlig godkjenning av virksomheter som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring, og om kjøp av slike tjenester

Offentlig søkbart register

Alle virksomheter som søker om godkjenning vil havne i et offentlig register som alle kan søke i. Registeret vil informere om virksomheten er godkjent eller en av følgende statuser:

  • Godkjent med ansatte
  • Godkjent uten ansatte
  • Søknad under behandling
  • HMS-kort bestilling under behandling
  • Ikke godkjent

Krav til HMS-kort

For at virksomheter skal få statusen «godkjent med ansatte,» så må selskapet utstyre sine ansatte med HMS-kort. Slike kort er gyldige i to år og må fornyes etter dette tidspunktet. Kortene er personlige og er kun gyldige så lenge arbeidsforhold er intakt.

Informasjonen som er nødvendig for bestilling av HMS-kort er:

  • Organisasjonsnummer på arbeidsgiver
  • Bilde av kortinnehaver
  • Legitimasjon av kortinnehaver
  • Personnummer for kortinnehaver

Trenger du hjelp med å bestille HMS-kort til din virksomhet? Ta kontakt med oss her eller på 21 08 05 70 for mer informasjon.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT