Hva er HMS-kort?

HMS-kort, populært kalt byggekort eller renholdskort, er påkrevd for de som jobber i renholdsfirma eller på bygge- og anleggsplasser.

Vindusvasker som arbeider

HMS-kort, populært kalt byggekort eller renholdskort, er påkrevd for de som jobber i renholdsfirma eller på bygge- og anleggsplasser.

HMS-kort for byggebransjen
HMS-kort for renholdsbransjen

Kortene skal vise hvem den ansatte er og hvilken bedrift de jobber for. For å få HMS-kort, må både arbeidsgiver og arbeidstaker være oppført i flere registre.

Siden ordningen krever dokumentasjon fra bedriften og den ansatte er det enklere å overse at lovverket blir fulgt. Ordningen er dermed med på å forhindre udokumenterte arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og andre ulovlige forhold.

Kravet om HMS-kort er pålagt av Arbeidsdepartementet, men kontrolleres av Arbeidstilsynet, som kan gi bot til bedrifter som mangler HMS-kort.

Hvem trenger HMS-kort?

I utgangspunktet skal alle ansatte på bygge- og anleggsplasser og i renholdsbedrifter ha HMS-kort.

Det vil si at enkeltpersonforetak trenger HMS-kort, selv om eieren er den eneste som jobber. Ordningen omfatter også alle som utfører støttefunksjoner på byggeplasser, slik som arkitekter, kantinemedarbeidere, og transportpersonale med jevnlige leveranser.

Ansatte i utenlandske selskap som opererer i Norge må ha HMS-kort. Det gjelder selv for korte oppdrag (mindre enn tre måneder).

Renholdspersonale og håndverkere som jobber i privatmarkedet skal også ha HMS-kort.

Hvem holder orden på kortordningen?

Det ble lovpålagt med HMS-kort allerede i 2008, og Arbeidstilsynet har ansvaret for å håndheve loven.

Kortene kan sjekkes av:

  • Arbeidstilsynet
  • Petroleumstilsynet
  • skattemyndighetene
  • politiet
  • verneombud
  • byggherre eller deres representant
  • HMS-koordinator

Hvis flere virksomheter opererer på samme arbeidsplass, kan bedriften med hovedansvaret for et samordnet verne- og miljøarbeid sjekke kortene.

Arbeidstilsynet skal også godkjenne alle renholdsbedrifter som driver virksomhet i Norge.

Hva skjer hvis ansatte ikke har HMS-kort?

Det er arbeidsgiver som har det endelige ansvaret for å sikre trygge arbeidsforhold. Det inkluderer å utstyre ansatte med HMS-kort.

Arbeidstilsynet gir bøter til bedrifter som ikke følger reglene.

Firma som ikke har skaffet HMS-kort til ansatte vil få pålegg fra Arbeidstilsynet. Hvis pålegget ikke følges, kan Arbeidstilsynet nekte de ansatte å jobbe. Alvorlige tilfeller kan bli politianmeldt, og føre til fengselsstraff.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT