Hvor lang tid tar det å få HMS kort?

Når du bestiller HMS-kort fra Jobbkort.no vil du motta kortet i posten senest 14 dager etter bestilling. Det gjelder så lenge registreringene til deg og firmaet er i orden og dokumentasjonen du sender møter kravene.

Kvinne som arbeider på et vaskeri

Når du bestiller HMS-kort fra Jobbkort.no vil du motta kortet i posten senest 14 dager etter bestilling. Det gjelder så lenge registreringene til deg og firmaet er i orden og dokumentasjonen du sender møter kravene.

Arbeidstilsynet krever at ansatte på bygge- og anleggsplasser og i renholdsbedrifter har HMS-kort når de er på jobb. Jobbkort ordner HMS-kort innen to uker.

Send oss organisasjonsnummeret, passbilde og kopi av legitimasjon fra personen som skal ha kortet.

Vi fikser resten!

Bestill byggekort

Bestill renholdskort

Sørg for at firmaer og ansatte møter kravene

Før du legger inn bestilling på HMS-kort må du sørge for at arbeidstaker og arbeidsgiver er registrert i de nødvendige registrene. Her er en oversikt over kravene som stilles.

Renholdsbedrifter må også være godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne tilby tjenester i Norge. Du kan søke om godkjenning her.

Hvis noen av registreringene ikke er fullførte, kan ikke vi fullføre bestillingen. Det vil føre til lengre ventetid og ekstraarbeid, både for den som søker og for oss.

Når bedrifter og ansatte må unntaksregistreres

I noen tilfeller vil ikke bedriften eller den ansatte ha mulighet for å registrere seg i de nødvendige registrene.

Det gjelder blant annet bedrifter som ikke har overgått omsetningsgrensen på 50 000 kroner for MVA-registeret, eller bedrifter som selger tjenester unntatt eller fritatt fra merverdiavgift.

Det gjelder også enkeltpersonforetak der innehaveren ikke regnes som ansatt og dermed ikke kan registrere seg i Aa-registeret.

I slike tilfeller kan vi unntaksregistrere bedriften eller den ansatte. Hvis dette gjelder deg kan det hende du må legge ved ekstra dokumentasjon når du fullfører bestillingen.

Kan ansatte jobbe før HMS-kortet er mottatt?

Når HMS-kortet er i produksjon, sender vi deg en e-post med ordrebekreftelsen som fungerer som gyldig identifikasjon frem til kortet kommer i posten. Ved tilsyn vil arbeidsgiveren måtte legge frem ordrebekreftelsen som dokumentasjon på at kortet er bestilt.

Ifølge Arbeidstilsynet kan altså ansatte begynne å jobbe så fort kortet er bestilt, men arbeidsgivere kan stille strengere krav enn det HMS-forskriften gjør. De kan blant annet kreve at HMS-kort er mottatt før ansatte begynner å jobbe. Det er i så fall en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT