Hos Jobbkort får du godkjente HMS-kort

IDEMIA er den eneste leverandøren som har tillatelse fra Arbeidstilsynet til å trykke HMS-kortene du bestiller fra Jobbkort.

Arbeider på en anleggsplass

IDEMIA er den eneste leverandøren som har tillatelse fra Arbeidstilsynet til å trykke HMS-kortene du bestiller fra Jobbkort.

Alle firmaer som har ansatte som jobber på bygge- og anleggsplasser eller innen renholdsbransjen, må sørge for at ansatte har HMS-kort. Det er arbeidsgiverne som har ansvar for at ansatte har disse kortene.

Arbeidstilsynet har ansvaret for ordningen, og Arbeidsdepartementet avgjør hvem som har tillatelse til å produsere kortene.

HMS-kortene er med på å sikre tryggere arbeidsmiljø, og seriøsitet i bransjene der kortene er påbudt. Det stilles nemlig krav til at både firma og ansatte er registrert i flere registre for å få utstedt HMS-kort.

Bare kort fra IDEMIA er gyldige

Når du bestiller HMS-kort fra oss er det IDEMIA som trykker kortene. Du kan dermed være trygg på at kortet du får følger standarden som kreves av Arbeidstilsynet.

HMS-kort for bygge- og anleggsarbeidere
HMS-kort for renholdsarbeidere

Dette er de offisielle kortene fra IDEMIA.

Kortene følger lovkravene til HMS-kort.

HMS-kortene er også utstyrt med en RFID-chip, en såkalt kontaktløs mikrobrikke som kan leses av maskinelt. I mikrobrikken lagres informasjon om hvem den ansatte er og informasjon om firmaet de jobber for.

Informasjonen som lagres er:

  • organisasjonsnummer og navnet på firmaet
  • fornavnet og etternavnet til den ansatte
  • kjønnet og fødselsdatoen til den ansatte
  • kortnummeret
  • utløpsdatoen på kortet

Kortene må vises fram ved kontroll

Alle ansatte skal ved kontroll kunne vise frem et gyldig HMS-kort. Kontrollen kan utføres av politi, verneombud, byggherre, HMS-koordinator eller representanter fra Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet eller Skatteetaten.

Firma med ansatte uten HMS-kort vil få pålegg om å skaffe det. Deretter kan de ansatte bli nektet å arbeide. Alvorlige tilfeller kan føre til politianmeldelse og eventuelt fengselsstraff.

Firmaer kan også få bøter for utgåtte kort. Husk derfor å fornye HMS-kortene før utløpsdatoene er nådd. Hvis du har bestilt fra oss før, tar vi kontakt i forkant av utløpsdatoen for å minne deg på å fornye kortet.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT