Hos Jobbkort får du godkjente HMS-kort

IDEMIA er den eneste leverandøren som har tillatelse fra Arbeidstilsynet til å trykke HMS-kortene du bestiller fra Jobbkort.

Arbeider på en anleggsplass

IDEMIA er den eneste leverandøren som har tillatelse fra Arbeidstilsynet til å trykke HMS-kortene du bestiller fra Jobbkort.

NB! Denne artikkelen ble skrevet i 2019. Fra januar 2020 er det ikke lenger IDEMIA som trykker offisielle kort. Arbeidstilsynet har byttet trykkeri til Evry Card. Kortene du bestiller fra Jobbkort AS produseres nå av Evry Card, som er eneste godkjente trykkeri fra januar 2020.

Alle firmaer som har ansatte som jobber på bygge- og anleggsplasser eller innen renholdsbransjen, må sørge for at ansatte har HMS-kort. Det er arbeidsgiverne som har ansvar for at ansatte har disse kortene.

Arbeidstilsynet har ansvaret for ordningen, og Arbeidsdepartementet avgjør hvem som har tillatelse til å produsere kortene.

HMS-kortene er med på å sikre tryggere arbeidsmiljø, og seriøsitet i bransjene der kortene er påbudt. Det stilles nemlig krav til at både firma og ansatte er registrert i flere registre for å få utstedt HMS-kort.

Bare kort fra IDEMIA er gyldige

Når du bestiller HMS-kort fra oss er det IDEMIA som trykker kortene. Du kan dermed være trygg på at kortet du får følger standarden som kreves av Arbeidstilsynet.

HMS-kort for byggebransjen
HMS-kort for renholdsbransjen

Dette er de offisielle kortene fra IDEMIA Evry Card (fra 2020).

Kortene følger lovkravene til HMS-kort.

HMS-kortene er også utstyrt med en RFID-chip, en såkalt kontaktløs mikrobrikke som kan leses av maskinelt. I mikrobrikken lagres informasjon om hvem den ansatte er og informasjon om firmaet de jobber for.

Informasjonen som lagres er:

  • organisasjonsnummer og navnet på firmaet
  • fornavnet og etternavnet til den ansatte
  • kjønnet og fødselsdatoen til den ansatte
  • kortnummeret
  • utløpsdatoen på kortet

Kortene må vises fram ved kontroll

Alle ansatte skal ved kontroll kunne vise frem et gyldig HMS-kort. Kontrollen kan utføres av politi, verneombud, byggherre, HMS-koordinator eller representanter fra Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet eller Skatteetaten.

Firma med ansatte uten HMS-kort vil få pålegg om å skaffe det. Deretter kan de ansatte bli nektet å arbeide. Alvorlige tilfeller kan føre til politianmeldelse og eventuelt fengselsstraff.

Firmaer kan også få bøter for utgåtte kort. Husk derfor å fornye HMS-kortene før utløpsdatoene er nådd. Hvis du har bestilt fra oss før, tar vi kontakt i forkant av utløpsdatoen for å minne deg på å fornye kortet.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT