Byggekort

Alle firma som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser er pålagt av Arbeidsdepartementet å utstyre sine ansatte med HMS-kort – populært kalt byggekort, «grønt kort», eller ID-kort for bygge- og anleggsbransjen.

HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen

Loven trådte i kraft den 1. januar 2008. Det er Arbeidstilsynet som har oppdraget med å følge opp at loven følges.

Hva som kreves av firma og ansatt

For å kunne bestille byggekort må firmaet være registert i disse registrene:

  • Brønnøysundregisteret (dvs. at firma må ha organisasjonsnummer)
  • Merverdiavgiftsmantallet*
*) Jobbkort AS kan få unntaksregistrert firmaer som er nystartede, eller av andre årsaker ikke er blitt registrert i MVA-registeret, slik at vi kan søke om byggekort.

Ansatte må være registrert her:

  • Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utlendingssaker)
  • NAV Aa-registeret (register for arbeidstakere)
Viktig: Vi får ikke produsert kort hvis det mangler registrering på den ansatte. Selv om registrering er sendt er det ikke sikkert den er ferdig. Bestillinger som foretas uten at registreringene er klare medfører forsinkelser og ekstraarbeid.

Konsekvenser ved å ikke ha byggekort

Foretak som ikke har skaffet HMS-kort til ansatte vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å gjøre det. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å kunne jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.

Enkeltpersonforetak og utenlandske foretak

Byggekort skal også brukes av enkeltpersonforetak og andre typer bedrifter der innehaver er den eneste som jobber. Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som opererer i Norge må også ha byggekort.

Dette gjelder også utenlandske arbeidstakere som jobber på korte oppdrag (mindre enn tre måneder). Selv om de ikke trenger oppholds- og arbeidstillatelse skal de likevel innmeldes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).

NUF-selskaper kan få pålegg fra Arbeidstilsynet om å legge fram kontrakt med byggherren for at unntaksregistrering for moms skal kunne gjennomføres, noe som er nødvendig for at bedriften skal kunne få byggekort til de ansatte. Arbeidstilsynet kan kreve å få sjekke kontraktene jevnlig, og hvis ikke foretaket svarer på henvendelser vil firmaet kunne bli sperret fra å få HMS-kort.

Må arkitekten ha byggekort?

Påbudet om å ha byggekort gjelder også de som utfører støttefunksjoner på en byggeplass. Eksempel: Arkitekter, renholdspersonale, kantinemedarbeidere, osv. Personer som transporterer varer til og fra bygge- og anleggsplasser, skal også ha HMS-kort dersom transportoppdragene er rutinemessige. Håndverkere som kun jobber i privatmarkedet, f.eks monterer nytt kjøkken, er også omfattet av plikten til å ha byggekort.