Byggekort

Alle firma som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser er pålagt av Arbeidsdepartementet å utstyre sine ansatte med HMS-kort – populært kalt byggekort, «grønt kort», eller ID-kort for bygge- og anleggsbransjen.

Vi i Jobbkort leverer byggekort raskt, trygt og enkelt, for 689,- eks. mva. per ansatt. Registreringen gjør du i løpet av få steg, og deretter overlater du resten av prosessen til oss:

  • · Dersom det er behov for unntaksregistrering, gjelder ordrebekreftelsen fra oss som midlertidig HMS-kort. Denne mottar du innen 2 virkedager.
  • · Er det behov for å redigere bildet gjøres det også av oss.
  • · Når det er på tide å fornye kortet sørger vi for påminnelse i god tid.
  • · Vi sender faktura som automatisk sendes som EHF dersom man er registrert for det.

Er du klar til å bestille byggekort til dine ansatte, kan du gjøre det her:


Byggekort også kalt HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen

BESTILL BYGGEKORT

Har du behov for mer informasjon før du bestiller, finner du det du trenger i teksten nedenfor.

Hva er HMS-kort for byggebransjen?

Arbeidstilsynet skal sørge for at forskriften følges. Hensikten er å identifisere hvem bygg/anleggsarbeideren er, og hvem han/hun jobber for. Kortet er altså et ID-kort som skal være med på å forhindre svart arbeid, sosial dumping, ulovlig arbeidsinnvandring, m.m.

Det er derfor i byggebransjens interesse at forskriften blir fulgt og at det dermed blir vanskeligere for useriøse aktører å skaffe seg konkurransefortrinn.

HMS-kortene utstedes av Evry card på vegne av staten. Vi bistår bedrifter som ønsker å sette ut arbeidet med å søke om kort til sine ansatte.

Hvem trenger HMS-kort?

HMS-kort må bæres av alle som arbeider på bygg- og anleggsplasser, både på kort og lang sikt, i tillegg til enkeltpersonforetak som arbeider på byggeplasser på vegne av firma eller privatpersoner.

Påbudet om å ha byggekort gjelder også de som utfører støttefunksjoner på en byggeplass, slik som arkitekter, renholdspersonale, kantinemedarbeidere, osv. Personer som transporterer varer til og fra bygge- og anleggsplasser, skal også ha kort dersom transportoppdragene er rutinemessige. Håndverkere som kun jobber i privatmarkedet, f.eks monterer kjøkken, er også omfattet av påbudet.

Krav til firma

For å kunne bestille HMS-kort for bygg og anleggsbransjen må firmaet være registrert i disse registrene:

  • Brønnøysundregistrene (dvs. at firma må ha organisasjonsnummer)
  • Merverdiavgiftsregisteret*
*) Vi kan unntaksregistrere firmaer som er nystartede, eller av andre årsaker ikke er blitt registrert i MVA-registeret.

Krav til ansatte

For å kunne bestille HMS-kort for bygg og anleggsbransjen må ansatte være registrert i disse registrene:

    • Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utenlandssaker)
    • NAV Aa-registeret (register for arbeidstakere)

Utenlandske arbeidstakere trenger kun å registrere seg hos SFU, som tildeler et D-nummer og ivaretar informasjon om arbeidsforholdet.

Viktig: Vi får ikke produsert kort hvis det mangler registrering på den ansatte. Selv om registrering er sendt er det ikke sikkert den er ferdig. Bestillinger som foretas uten at registreringen er klar medfører forsinkelser og ekstraarbeid.

Konsekvenser ved å ikke ha gyldig byggekort/HMS-kort

Foretak som ikke har skaffet seg HMS-kort til ansatte vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å gjøre det. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.

Noen av våre kunder