Bestill renholdskort

Send e-post til renhold@jobbkort.no eller fyll ut dette skjemaet for å bestille.

Du må sende oss følgende:

Renholdskort

  • Passbilde
  • Kopi av legitimasjon
  • Signatur
  • Organisasjonsnummeret på foretaket
 • Postadresse kortene skal sendes til

Passbilde

Passbilde

  • Skal ikke være eldre enn 3 år
  • Skal tas forfra med lys bakgrunn
  • Må være skarpt
  • Kan være i farger eller svart-hvitt
  • Personen må være riktig belyst, uten skygge bak hodet
 • Personen må ikke bære hodeplagg eller fargede brilleglass

Kopi av gyldig legitimasjon

Bilde av bankkort

For norske statsborgere: Pass, førerkort (utstedt etter 1998) eller bankkort fra norsk bank med kortinnehavers identitet. For utenlandske statsborgere kreves i tillegg personnummer/D-nummer.

Signatur

Signatur

  • Bør være skrevet med sort penn/kulepenn
 • Bør være skrevet på hvit bakgrunn

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer

Hvor kortene skal sendes

  • Adresse
  • Stedsnavn
 • Postnummer

Innmelding i arbeidstakerregisteret hos NAV

Viktig: Den ansatte MÅ være ferdig registrert i NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret) før du bestiller kort. Vi får ikke fullført bestillingen hvis ansatte mangler denne registreringen, og dette medfører forsinkelser og ekstraarbeid både for deg og oss.

Innsending

Det er tre valgmuligheter når du skal bestille:

Du kan fylle ut dette skjemaet og bestille direkte på nett.

Du kan sende materiellet på e-post til renhold@jobbkort.no. Send en e-post per ansatt.
Skriv organisasjonsnummeret i emnefeltet, og husk å oppgi adressen vi skal sende kortene til.

Eller du kan sende i posten til:

Jobbkort AS
Orkdalsveien 30
7300 ORKANGER

NB: Ett A4-ark per person. Lim/teip bilder på arket.

Materiellet må være kommet til oss senest 90 dager etter bestillingsdato.

Pris per kort er kr 589,- eks. mva. Ved bestilling aksepterer du disse vilkårene.

Hvis noe er uklart må du ikke nøle med å kontakte oss.