Bestill HMS-kort for bygg- og anleggsbransjen

Send e-post til bygg@jobbkort.no eller fyll ut dette skjemaet for å bestille.

Viktig informasjon: Nye bestillinger av HMS-kort behandles fra 2. januar

Du må sende oss følgende:

Montasje som viser hva du må sende inn for å bestille byggekort

  • Passbilde
  • Kopi av legitimasjon
  • Organisasjonsnummeret på foretaket
  • Postadresse kortene skal sendes til

Passbilde

Passbilde

  • Skal ikke være eldre enn 3 år
  • Skal tas forfra med lys bakgrunn
  • Må være skarpt
  • Kan være i farger eller svart-hvitt
  • Personen må være riktig belyst, uten skygge bak hodet
  • Personen må ikke bære hodeplagg eller fargede brilleglass

Kopi av gyldig legitimasjon

Førerkort for Ola Nordmann

For norske statsborgere: Pass eller norsk førerkort (utstedt etter 1998). For utenlandske statsborgere kreves i tillegg personnummer/D-nummer.

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer

Hvor kortene skal sendes

  • Adresse
  • Stedsnavn
  • Postnummer

Innmelding i arbeidstakerregisteret hos NAV

Viktig: Den ansatte MÅ være ferdig registrert i NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret) før du bestiller kort. Vi får ikke fullført bestillingen hvis ansatte mangler denne registreringen, og dette medfører forsinkelser og ekstraarbeid både for deg og oss.

Innsending

Det er tre valgmuligheter når du skal bestille:

Du kan fylle ut dette skjemaet og bestille direkte på nett.

Du kan sende materiellet på e-post til bygg@jobbkort.no. Send en e-post per ansatt.
Skriv organisasjonsnummeret i emnefeltet, og husk å oppgi adressen vi skal sende kortene til.

Eller du kan sende i posten til:

Jobbkort AS
Orkdalsveien 30
7300 ORKANGER

NB: Ett A4-ark per person. Lim/teip bilder på arket.

Materiellet må være kommet til oss senest 30 dager etter bestillingsdato.

Pris per kort er kr 619,- eks. mva. Ved bestilling aksepterer du disse vilkårene.

Hvis noe er uklart må du ikke nøle med å kontakte oss.