Slik gir du fullmakt for bestilling av HMS-kort

HMS-kort for byggebransjen

Innskjerpinger i personvernlovgivningen og innførselen av det europeiske GDPR-lovverket er grunnen til at Arbeidsdirektoratet krever at arbeidsgivere og enkeltpersonforetak må gi fullmakt til oss før vi kan behandle personopplysninger.

Grunnen er at vi gjennom vårt arbeid behandler en rekke sensitive personopplysninger.

Fullmakten må gis gjennom ID-porten av en person som har en offisiell rolle i firmaet, ved hjelp av BankID, BankID på mobil, o.l. Nedenfor forklarer vi hvordan du gjør det.

Uansett hvor mange ansatte du skal bestille kort til, trenger du bare å gi fullmakt én gang.

Fullmakten skal gis til en ansvarlig representant for Jobbkort AS, i vårt tilfelle daglig leder Jonny Åge Lium.

Fremgangsmåte:

1. Gå til https://admin.hmskort.no og logg inn med BankID, eller en av de andre metodene.

2. Velg hvilket foretak det gjelder (velg hovedenheten hvis du får valg om dette).

3. Gå til https://admin.hmskort.no/company-details/company-delegation

4. Skriv inn 13077939738 i feltet fødselsnummer og trykk på knappen «Legg til». (Tallene er identitetsnummer til daglig leder i Jobbkort).

5. Trykk på knappen «Lagre delegering».

Ferdig. Fullmakten er nå avgitt og Jobbkort kan gjennomføre bestillingen.