Bestill godkjenning av renholdsbedrift

Dere må sende oss følgende

  • Organisasjonsnummeret på foretaket
  • Signert eksempel på arbeidskontrakt dere bruker
  • Bevis på hvilken lønnstariff dere bruker (enten del av kontrakten eller eget dokument)
  • Bevis på yrkesskadeforsikring for ansatte (fra forsikringselsskap)
  • Dokumentasjon på at dere har verneombud (krav ved +10 ansatte) og evt. arbeidsmiljøutvalg (krav ved +50 ansatte)
  • Dokumentasjon på at bedriften er knyttet til godkjent bedriftshelsetjeneste

I tillegg må dere gi Jobbkort AS brukertilgang til Altinn. Følg denne veiledningen.

Innsending

Materiellet sendes på e-post til

Send en e-post per firma. Skriv organisasjonsnummeret i emnefeltet.

Eller send i posten til:

Jobbkort AS
Grønørveien 58
Grønøra Næringspark, inngang A
7300 ORKANGER

Pris per godkjenning er kr 1950,- eks. mva. Ved bestilling aksepterer du disse vilkårene. Hvis noe er uklart må du ikke nøle med å kontakte oss.