Renholdskort

Alle firma som utfører arbeid innen renholdsbransjen er pålagt av Arbeidsdepartementet å utstyre sine ansatte med HMS-kort – populært kalt renholdskort, «grønt kort», eller ID-kort for renholdsbransjen.

Renholdskort også kalt HMS-kort, i renholdsbransjen

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester trådte i kraft 1. september 2012.

NB! Renholdsbedrifter må godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive lovlig virksomhet. Bedrifter må være godkjente før de kan søke om HMS-kort til ansatte. Les mer her om godkjenning av renholdsbedrifter her.

Hva er HMS-kort for renholdsbransjen?

Arbeidstilsynet skal sørge for at forskriften følges. Hensikten er å identifisere hvem renholderen er, og hvem han/hun jobber for. Kortet er altså et ID-kort som skal være med på å forhindre svart arbeid, sosial dumping, ulovlig arbeidsinnvandring, m.m.

Det er derfor i renholdsbransjens interesse at forskriften blir fulgt og at det dermed blir vanskeligere for useriøse aktører å skaffe seg konkurransefortrinn.

HMS-kortene utstedes av IDEMIA (Før Oberthur Technologies) på vegne av staten. Jobbkort AS bistår bedrifter som ønsker å sette ut arbeidet med å søke om HMS-kort til sine ansatte.

Hva kundene sier om oss

Jobbkort.no har bistått Clean Unit Renhold med registreringen som godkjent renholdsbedrift. I tillegg leverer de HMS-kort til samtlige ansatte. Vi er fornøyde med å kunne spare oss for hodebry og unødvendig tidsbruk ved å benytte oss av spesialkompetansen til Jobbkort.no.

Pål Kuhlmann

Pål Kuhlmann

Daglig leder, Clean Unit Renhold AS

Krav til firma

For å kunne bestille HMS-kort for renholdsbransjen må firmaet være registrert i disse registrene:

  • Brønnøysundregistrene (må ha organisasjonsnummer)
  • Merverdiavgiftsregisteret
  • Arbeidstilsynets register over godkjente renholdsbedrifter

Renholdsbedrifter må være godkjent av Arbeidstilsynet før de kan søke om kort. Dette er gjeldende fra 1. September 2012. Du kan finne forskriften om godkjenning av renholdsbedrifter på lovdata.no.

Krav til ansatte

For å kunne bestille HMS-kort for renholdsbransjen må ansatte være registrert i disse registrene:

  • Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utenlandssaker)
  • NAV Aa-registeret (register for arbeidstakere)
Viktig: Vi får ikke produsert HMS-kort hvis det mangler registrering på den ansatte. Selv om registrering er sendt er det ikke sikkert den er ferdig. Bestillinger som foretas uten at registreringen er klar medfører forsinkelser og ekstraarbeid.

Enkeltpersonforetak og utenlandske foretak

HMS-kort skal også brukes av enkeltpersonforetak og andre typer bedrifter der innehaver er den eneste som jobber. Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som opererer i Norge må også ha HMS-kort.

Dette gjelder også utenlandske arbeidstakere som jobber på korte oppdrag (mindre enn tre måneder). Selv om de ikke trenger oppholds- og arbeidstillatelse skal de likevel innmeldes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Arbeidstilsynet kan kreve å få sjekke kontraktene jevnlig, og hvis ikke foretaket svarer på henvendelser vil firmaet kunne bli sperret fra å få HMS-kort.

Konsekvenser ved å ikke ha gyldig renholdskort/HMS-kort

Foretak som ikke har skaffet HMS-kort til ansatte vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å gjøre det. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.