Renholdskort

Renholdskort

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester trådte i kraft 1. september 2012.

NB! Renholdsbedrifter må nå godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Bedriften må være godkjent før det kan søkes om HMS-kort til de ansatte. Les mer her.

Hva er HMS-kort for renholdsbransjen?

Arbeidstilsynet skal sørge for at forskriften følges. Hensikten er å identifisere hvem renholderen er, og hvem han/hun jobber for. Kortet er altså et ID-kort som skal være med på å forhindre svart arbeid, sosial dumping, ulovlig arbeidsinnvandring, m.m.

Det er derfor i renholdsbransjens interesse at forskriften blir fulgt og at det dermed blir vanskeligere enn før for useriøse aktører å skaffe seg konkurransefortrinn.

HMS-kortene utstedes av IDEMIA (Før Oberthur Technologies) på vegne av staten. Jobbkort AS bistår bedrifter som ønsker å sette ut arbeidet med å søke om HMS-kort til sine ansatte.

Hva kundene sier om oss

Jobbkort.no har bistått Clean Unit Renhold med registreringen som godkjent renholdsbedrift. I tillegg leverer de HMS-kort til samtlige ansatte. Vi er fornøyde med å kunne spare oss for hodebry og unødvendig tidsbruk ved å benytte oss av spesialkompetansen til Jobbkort.no.

Pål Kuhlmann

Pål Kuhlmann

Daglig leder, Clean Unit Renhold AS

Hvordan skaffer vi oss HMS-kort for renholdsbransjen?

For å kunne bestille renholdskort må firmaet være registert i disse registrene:

  • Brønnøysundregisteret (må ha organisasjonsnummer)
  • Merverdiavgiftsmantallet
  • Arbeidstilsynets register over godkjente renholdsbedrifter

Ansatte må være registrert her:

  • NAV Aa-registeret (register for arbeidstakere)

Utenlandske statsborgere som skal jobbe i Norge i mindre enn 90 dager per år, må være registrert i:

  • Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utlendingssaker)
Viktig: Vi får ikke produsert kort hvis det mangler registrering på den ansatte. Selv om registrering er sendt er det ikke sikkert den er ferdig. Bestillinger som foretas uten at registreringene er klare medfører forsinkelser og ekstraarbeid.

Konsekvenser av å ikke ha gyldig HMS-kort / renholdskort

Foretak som ikke har skaffet HMS-kort til ansatte vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å gjøre det. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder. Renholdsbedrifter som ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning kan miste den, ved at Arbeidstilsynet tilbakekaller godkjenningen og sletter virksomheten fra registeret over godkjente renholdsbedrifter.