Pytania i odpowiedzi

Chcę dowiedzieć się więcej o identyfikatorze budowlany

Chcę dowiedzieć się więcej o identyfikatorze dla branży sprzątającej

Kto musi mieć kartę BHP?

Wszystkie firmy wykonujące prace budowlane lub świadczące usługi sprzątania muszą, zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy, wyposażyć swoich pracowników w karty BHP.

Dlaczego wymagana jest karta BHP?

Karty BHP identyfikują pracownika i pracodawcę, a tym samym zapobiegają dumpingowi socjalnemu, pracy na czarno i innym nielegalnym warunkom pracy. Okazuje się również, że niepoważne firmy stopniowo znikają z rynku, gdyż zaczynają tracić konkurencyjność.

Jakie wymagania należy spełnić, aby zamówić kartę BHP?

Pracownik musi mieć norweski numer personalny lub tymczasowy numer personalny (D-nummer), aby ubiegać się o kartę. Musi być również zarejestrowany w Rejestrze Pracowników i Pracodawców prowadzonym przez NAV (Aa-registeret). Właściciele firm ENK, DA i ANS nie muszą być zarejestrowani w Rejestrze Pracowników i Pracodawców.

Zagraniczni pracownicy muszą jedynie zarejestrować się w Centralnym Urzędzie Skarbowym ds. Cudzoziemców (Sentralskattekontoret for utenlandssaker), który przydziela tymczasowy numer personalny (numer D) i przechowuje informacje na temat stosunku pracy.

Pracodawca musi być zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Gospodarczych (Enhetsregisteret) i w Rejestrze Płatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret). Firmy sprzątające muszą być dodatkowo zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż wniosek o zatwierdzenie tutaj.

Jak zamówić kartę BHP?

Wyślij do nas numer organizacyjny firmy, zdjęcie paszportowe, kopię dowodu tożsamości (legitimasjon) oraz podpis a my zajmiemy się resztą.

ZAMÓW KARTĘ BUDOWLANĄ

ZAMÓW KARTĘ DLA FIRMY SPRZĄTAJĄCEJ

Jak długo trwa wyrobienie i wysłanie karty?

Gotową kartę otrzymasz pocztą w ciągu 14 dni od przyjęcia przez nas zamówienia. W międzyczasie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, która będzie ważna do momentu otrzymania karty.

Czy firma jednoosobowa musi posiadać kartę BHP?

Tak, również osoby niebędące pracownikami ale pracujące na własny rachunek w swojej własnej firmie są zobowiązane do posiadania kart BHP. Nie wymaga się od nich jednak rejestracji w Rejestrze Pracowników i Pracodawców (Aa-registeret) prowadzonym przez NAV, tak jak od pracowników innego rodzaju firm.

Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć karty BHP?

Tak. Aby ubiegać się o kartę BHP, musisz mieć norweski numer personalny (personnummer) lub tymczasowy numer personalny (D-nummer) i być zarejestrowany w Centralnym Urzędzie Skarbowym ds. Cudzoziemców (Sentralskattekontoret for utenlandssaker). Jeśli pochodzisz z kraju spoza EOG, musisz dodatkowo przedstawić dowód ważnego pozwolenia na pobyt i pracę.

Co to jest D-Nummer?

D-Nummer jest tymczasowym numerem personalnym w Norwegii. Wszyscy cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt i pracę w Norwegii otrzymują D-Nummer od SFU (Centralny Urząd Skarbowy ds. Cudzoziemców).

Pracuję dla wielu firm, czy mogę korzystać z jednej i tej samej karty?

Nie, karta jest powiązana ze stosunkiem zatrudnienia w danej firmie. Każdy z Twoich pracodawców jest zobowiązany do wyrobienia Ci swojej karty BHP, którą musisz nosić przy sobie, gdy dla nich pracujesz.

Jak długo ważny jest identyfikator?

Tak długo, jak pracujesz dla tej samej firmy ale nie dłużej niż dwa lata. Jobbkort.no skontaktuje się z Twoim pracodawcą przed upływem ważności karty.

Posiadam kartę budowlaną, której ważność niedługo się kończy, co mam zrobić?

Kartę należy odnowić. Skontaktuj się z nami, aby zamówić nową kartę.

Jakie są konsekwencje braku ważnej karty budowlanej?

Firma otrzyma nakaz od Państwowej Inspekcji Pracy, aby jak najszybciej wyrobić kartę. W przypadku niespełnienia tego nakazu, Państwowa Inspekcja Pracy może zabronić pracownikom wykonywania pracy do czasu wyrobienia kart BHP. Szczególnie poważne przypadki będą zgłaszane na policję i mogą skutkować karą pozbawienia wolności na okres do 3 miesięcy.

Wyjątki od wymagań dotyczących zamawiania kart BHP

W niektórych przypadkach pracodawca lub pracownik nie mogą spełnić warunków koniecznych dla zamówienia karty BHP. Mogą to być następujące przypadki:

  • Firma nie osiągnęła wymaganego minimalnego przychodu, aby zarejestrować się w Rejestrze Płatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret).
  • Członkowie zarządów firm ANS lub DA nie rejestrują się w Rejestrze Pracowników i Pracodawców (Aa-registeret), gdy pracują w tejże firmie.
  • Właściciele firm jednoosobowych i ich małżonkowie nie rejestrują się w rejestrze Rejestrze Pracowników i Pracodawców (Aa-registeret), gdy pracują we własnej firmie.

W takich przypadkach Jobbkort może zarejestrować firmę lub pracownika na zasadzie wyjątku.

Właściciele firm jednoosobowych (ENK) muszą złożyć podpisane oświadczenie, w którym widnieje nazwisko i numer personalny i w którym właściciel firmy potwierdza, że ​​ewentualny współmałżonek również podlega rejestracji na zasadzie wyjątku.