Identyfikator dla pracowników firm sprzątających

Wszystkie firmy, które pracują w branży sprzątającej, są zobowiązane przez Ministerstwo Pracy do wyposażenia swoich pracowników w karty BHP (HMS-kort) – popularnie zwane kartami dla pracowników firm sprzątających, «zielonymi kartami» lub identyfikatorami dla branży sprzątającej.

HMS-kort for renholdsbransjen

UWAGA! Firmy sprzątające muszą być zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy, aby móc prowadzić legalną działalność. Firma musi zostać zatwierdzona, zanim będzie mogła złożyć wniosek o wydanie kart BHP (HMS-kort) dla pracowników. Przeczytaj więcej na temat zatwierdzania firm sprzątających tutaj.

Czym jest karta BHP dla branży sprzątającej?

Państwowa Inspekcja Pracy ma za zadanie dopilnować, że przestrzega się rozporządzenia. Celem karty jest identyfikacja tożsamości pracownika firmy sprzątającej jak i jej/jego pracodawcy. Karta jest również kartą identyfikacyjną, która ma na celu zapobieganie pracy na czarno, dumpingowi socjalnemu, nielegalnej migracji zarobkowej itp.

Dlatego w interesie branży sprzątającej jest przestrzeganie przepisów oraz utrudnienie niepoważnym firmom zapewnienia sobie konkurencyjności na rynku.

Karty BHP wydawane są przez Evry card w imieniu państwa. Jobbkort AS pomaga firmom uzyskać karty BHP dla swoich pracowników.

Czym jest karta BHP dla branży sprzątającej?

Kartę BHP musi nosić każdy, kto pracuje w branży sprzątającej, zarówno krótko jak i długoterminowo. Wymóg ten obowiązuje również firmy jednoosobowe, które wykonują usługi sprzątania w imieniu firm lub osób prywatnych.

Co mówią o nas klienci

Jobbkort.no pomógł Clean Unit Renhold zarejestrować się jako zatwierdzona firma sprzątająca. Ponadto załatwili karty BHP wszystkim naszym pracownikom. Cieszymy się, że mogliśmy zaoszczędzić sobie kłopotu i czasu korzystając z wiedzy Jobbkort.no.

Pål Kuhlmann

Pål Kuhlmann

 
Wymagania wobec firm

Aby móc zamówić kartę BHP dla branży sprzątającej firma musi być zarejestrowana w poniższych rejestrach:

  • Rejestr Brønnøysund (Brønnøysundregisteret) – firma musi posiadać numer organizacyjny
  • Rejestr Płatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret)*
  • Rejestr Zatwierdzonych Firm Sprzątających prowadzony przez Państwową Inspekcję Pracy
*) Jobbkort AS może rejestrować na zasadzie wyjątku nowo powstałe firmy i firmy, które z innych przyczyn nie zostały zarejestrowane w Rejestrze Płatników VAT.

Firma sprzątająca musi być dodatkowo zatwierdzona przez Państwową Inspekcję Pracy, aby móc ubiegać się o kartę. Złóż wniosek o zatwierdzenie Twojej firmy tutaj.

Wymagania wobec pracowników

Aby móc zamówić kartę BHP dla branży sprzątającej pracownicy firmy muszą być zarejestrowani w poniższych rejestrach:

  • Folkeregisteret (Rejestr Ludności) lub Sentralskattekontoret for utenlandssaker / Centralny Urząd Podatkowy ds. Cudzoziemców)
  • Aa-registeret (Rejestr Pracowników prowadzony przez NAV)

Zagraniczni pracownicy muszą jedynie zarejestrować się w Centralnym Urzędzie Skarbowym ds. Zagranicznych, który przydziela tymczasowy numer personalny (numer D) i przechowuje informacje na temat stosunku pracy.

Ważne: Nie jesteśmy w stanie zamówić karty, jeżeli pracownik nie jest zarejestrowany. Mimo że rejestracja została wysłana, niekoniecznie została ukończona. Zamówienia złożone bez uprzedniej rejestracji firmy lub pracownika mogą skutkować opóźnieniami i dodatkowym nakładem pracy.

Firmy jednoosobowe i firmy zagraniczne

Karty BHP są również obowiązkowe w przypadku firm jednoosobowych oraz firm, w których właściciel jest jedynym pracownikiem. Pracownicy zatrudnieni przez zagraniczne firmy działające w Norwegii muszą również posiadać karty BHP.

Dotyczy to również pracowników zagranicznych, którzy pracują przy krótkich zleceniach (do trzech miesięcy). Nawet jeżeli nie potrzebują pozwolenia na pobyt i pracę, należy ich zarejestrować w Centralnym Urzędzie Skarbowym ds. Cudzoziemców (SFU). Państwowa Inspekcja Pracy może wymagać regularnego sprawdzania umów a jeżeli firma nie będzie odpowiadała na zapytania PIP, może mieć problem z uzyskaniem kart BHP (HMS-kort).

Konsekwencje braku identyfikatora dla pracownika firmy sprzątającej/karty BHP

Firmy, które nie wyrobiły kart BHP (HMS-kort) dla swoich pracowników, otrzymają nakaz Państwowej Inspekcji Pracy, aby to zrobić. W przypadku braku spełnienia nakazu, Państwowa Inspekcja Pracy może zabronić pracownikom wykonywania pracy do czasu wyrobienia kart BHP.

Szczególnie poważne przypadki będą zgłaszane na policję i mogą skutkować karą pozbawienia wolności na okres do 3 miesięcy.