Identyfikator budowlany

Wszystkie firmy, które pracują na placach budowy, są zobowiązane przez Ministerstwo Pracy do wyposażenia swoich pracowników w karty BHP (HMS-kort)- popularnie zwane kartami budowlanymi, «zielonymi kartami» lub identyfikatorami dla branży budowlanej.

Byggekort også kalt HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen
Czym jest karta BHP (HMS-kort) dla branży budowlanej?

Państwowa Inspekcja Pracy ma za zadanie dopilnować, że przestrzega się rozporządzenia. Celem karty jest identyfikacja tożsamości pracownika firmy budowlanej jak i jej/jego pracodawcy. Karta jest również kartą identyfikacyjną, która ma na celu zapobieganie pracy na czarno, dumpingowi socjalnemu, nielegalnej migracji zarobkowej itp.

Dlatego w interesie branży budowlanej jest przestrzeganie przepisów oraz utrudnienie niepoważnym firmom zapewnienia sobie konkurencyjności na rynku.

Karty BHP wydawane są przez Evry card w imieniu państwa. Jobbkort AS pomaga firmom uzyskać karty BHP dla swoich pracowników.

Kto potrzebuje karty BHP (HMS-kort)?

Kartę BHP musi nosić każdy, kto pracuje w branży sprzątającej, zarówno krótko jak i długoterminowo. Obowiązuje to również firmy jednoosobowe, które wykonują usługi budowlane w imieniu firm lub osób prywatnych.

Obowiązek posiadania karty budowlanej dotyczy również osób wykonujących funkcje wspierające na placu budowy, takich jak architekci, personel sprzątający, pracownicy stołówki itp. Osoby przewożące towary na i z placów budowy muszą również posiadać karty BHP, jeżeli zlecenia transportu są regularne. Rzemieślnicy, którzy pracują tylko na rynku prywatnym na przykład przy montażu nowych kuchni, są również objęci obowiązkiem posiadania karty BHP.

Wymagania wobec firm

Aby móc zamówić kartę BHP dla branży budowlanej firma musi być zarejestrowana w poniższych rejestrach:

  • Rejestr w Brønnøysund (Brønnøysundregisteret) tzn. firma musi posiadać numer organizacyjny
  • Rejestr Płatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret)*
*) Jobbkort AS może rejestrować na zasadzie wyjątku nowo powstałe firmy i firmy, które z innych przyczyn nie zostały zarejestrowane w Rejestrze Płatników VAT.
Wymagania wobec pracowników

Aby móc zamówić kartę BHP dla branży budowlanej pracownicy firmy muszą być zarejestrowani w poniższych rejestrach:

  • Folkeregisteret (Rejestr Ludności) lub Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Centralnym Urzędzie Skarbowym ds. Cudzoziemców)
  • Aa-registeret (Rejestr Pracowników prowadzony przez NAV)

Zagraniczni pracownicy muszą jedynie zarejestrować się w Centralnym Urzędzie Skarbowym ds. Cudzoziemców, który przydziela tymczasowy numer personalny (numer D) i przechowuje informacje na temat stosunku pracy.

Ważne: Nie jesteśmy w stanie zamówić karty, jeżeli pracownik nie jest zarejestrowany. Mimo że rejestracja została wysłana, niekoniecznie została ukończona. Zamówienia złożone bez uprzedniej rejestracji firmy lub pracownika mogą skutkować opóźnieniami i dodatkowym nakładem pracy.

Konsekwencje braku identyfikatora dla branży budowlanej/karty BHP

Firmy, które nie wyrobiły kart BHP dla swoich pracowników, otrzymają nakaz z Państwowej Inspekcji Pracy, aby to zrobić. W przypadku niespełnienia tego nakazu, Państwowa Inspekcja Pracy może zabronić pracownikom wykonywania pracy do czasu wyrobienia kart BHP.

Szczególnie poważne przypadki będą zgłaszane na policję i mogą skutkować karą pozbawienia wolności na okres do 3 miesięcy.