Wymagania wobec pracowników zagranicznych

Cudzoziemcy pracujący w firmie sprzątającej lub na budowach muszą posiadać karty BHP. Podpowiemy Ci, czego należy dopilnować, zanim będzie można zamówić kartę.

To vindusvaskere som arbeider

Cudzoziemcy pracujący w firmie sprzątającej lub na budowach muszą posiadać karty BHP. Podpowiemy Ci, czego należy dopilnować, zanim będzie można zamówić kartę.

Karty BHP zapewniają, że firmy oferują bezpieczne i zgodne z prawem warunki pracy. Wszyscy pracownicy w branży sprzątającej i budowlanej muszą mieć karty BHP, aby móc pracować w Norwegii. Odnosi się to również do zleceń krótkotrwałych.

Program kart BHP reguluje branżę, określając wymagania dotyczące dokumentacji i rejestracji od pracodawców i pracowników, dla których mają być zamówione karty. Utrudnia to nieuczciwym firmom dumping socjalny, pracę na czarno i inne niezgodne z prawem warunki zatrudnienia.

Poniżej znajdują się wymagania dotyczące ubiegania się o karty BHP dla zagranicznych pracowników.

Pamiętaj o numerze D

Pracownicy zagraniczni muszą zarejestrować się w Centralnym Urzędzie Skarbowym ds. Cudzoziemców (SFU). SFU wystawi im następnie numer D.

Numer D jest tymczasowym numerem personalnym a otrzymują go wszyscy, którzy mają zezwolenie na pracę i pobyt w Norwegii.

Musisz również zarejestrować stosunek zatrudnienia w SFU wraz z numerem organizacyjnym pracodawcy. SFU pełni tę samą funkcję co Rejestr Pracodawców i Pracowników (Aa-registeret) wobec norweskich pracowników.

Jeżeli pracownik pochodzi z kraju spoza EOG, musi najpierw przesłać dokumentację ważnego pozwolenia na pobyt i pracę, aby móc zarejestrować się w SFU.

Aby zamówić kartę BHP należy wypełnić formularz, który znajduje się tutaj.

Przy zamówieniu należy przygotować następujące:

  • numer D
  • zdjęcie paszportowe
  • kopia dowodu tożsamości
  • kopia podpisu
  • nazwa i numer organizacyjny firmy
  • adres pocztowy, na jaki mają zostać wysłane karty

Pamiętaj, że pracodawca musi być zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Gospodarczych (Enhetsregisteret) i w Rejestrze Płatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret).

Wszystkie rejestracje muszą być ukończone przed złożeniem zamówienia

Przed zamówieniem kart BHP ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie rejestracje zostały ukończone. Dotyczy to zarówno pracodawcy jak i pracownika.

Jeżeli brakuje jakiejś rejestracji lub jeśli nie została ona ukończona, nie będziemy w stanie dokończyć rejestracji u nas. Spowoduje to opóźnienia i dodatkowy nakład pracy dla pracodawcy, pracownika i dla nas.

Zamów identyfikator BUDOWLANY Zamów identyfikator SPRZĄTANIA