Makulering av HMS-kort

HMS-kort som ikke lenger er gyldige må makuleres. Les hva forskriften sier om arbeidsgivers plikter ifbm. ugyldige HMS-kort.

HMS-kortet sikrer identifikasjon på bygge- og anleggsplasser og bidrar bl.a. til bekjempelse av sosial dumping. Ifølge § 8a i forskriften, må arbeidsgiver makulere HMS-kort straks etter utløpet av kortets gyldighetsperiode, ved opphør av arbeidsforholdet eller når virksomheten opphører.

Makulering av kortene etter utløp er avgjørende for å hindre misbruk av sensitiv informasjon. Ved opphør av arbeidsforholdet, sikrer makuleringen at tidligere ansatte ikke får uautorisert tilgang til arbeidsplassen. Når en virksomhet opphører, forhindrer makuleringen av alle HMS-kort at de blir misbrukt i fremtiden.

Større virksomheter ønsker gjerne hjelp til jobben med å makulere kort. Jobbkort tilbyr å utføre det praktiske med å samle inn ugyldige kort fra de ansatte, makulere disse og dokumentere at det har blitt gjort. Ta kontakt på [email protected] eller 21 08 05 70 for mer informasjon.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT