Hva kreves for å få statlige HMS-kort?

For å kunne bestille HMS-kort må firmaet ditt være registert i disse registrene:

  • Brønnøysundregisteret (dvs. at firmaet må ha organisasjonsnummer)
  • Merverdiavgiftsmantallet

Ansatte må være meldt inn i disse registrene:

  • Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utlendingssaker)
  • NAV Aa-registeret (register for arbeidstakere)
Viktig: Vi får ikke bestilt kort hvis det mangler en registrering, eller registreringen ikke er ferdig behandlet av det offentlige. Bestillinger som foretas uten at registreringene er i orden medfører forsinkelser og ekstraarbeid både for dere og oss.

Les mer på Arbeidstilsynets sider om byggekort.