Hva kreves for å få statlige HMS-kort?

Alle firma som utfører arbeid innen bygg- og anleggsbransjen eller renholdsbransjen er pålagt av Arbeidsdepartementet å utstyre sine ansatte med HMS-kort – populært kalt byggekort, «grønt kort», eller ID-kort.

For å kunne bestille HMS-kort må firmaet være registert i disse registrene:

  • Brønnøysundregisterene (dvs. at firmaet må ha organisasjonsnummer)
  • Merverdiavgiftsregisteret (MVA-registeret)

Ansatte må være meldt inn i disse registrene:

  • Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utenlandssaker)
  • NAV Aa-registeret (register for arbeidstakere)
Viktig: Vi får ikke bestilt kort hvis det mangler en registrering, eller registreringen ikke er ferdig behandlet av det offentlige. Bestillinger som foretas uten at registreringene er i orden medfører forsinkelser og ekstraarbeid både for dere og oss.

Krav om godkjenning av renholdsfirma

Renholdsbedrifter må godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive lovlig virksomhet. De må ha godkjennelse for å kunne søke om HMS-kort.

Bestill godkjenning av renholdsbedrift her.