Kun IDEMIA produserer ID-kort for byggeplasser og renholdsbedrifter

IDEMIA, tidligere Oberthur Technologies, er den eneste leverandøren som har lov av Arbeidstilsynet til å trykke ID-kort for bygge- og anleggsplasser og renholdsbedrifter. Det er slike kort du bestiller fra Jobbkort.no.

Alle firma som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt siden 2008 å utstyre sine ansatte med slike ID-kort.

Formålet med HMS-kortene er å:

  • Være med på å sikre en seriøs bygg- og anleggsbransje ved at bedrifter må være med i MVA-registeret og flere andre offentlige registere for å få ID-kort
  • Forhindre sosial dumping og svart arbeid da kun ansatte med gyldig arbeidsavtale kan bære kortene
  • Forhindre at utenlandske arbeidere uten gyldig arbeidstillatelse og skattekort utfører arbeid i Norge

Bare kort fra IDEMIA er gyldige

Som arbeidsgiver er det din plikt å utstyre dine ansatte som skal jobbe på byggeplasser eller i renhold med slike kort. Arbeidstilsynet fører tilsyn med ordningen om HMS-kort, og Arbeidsdepartementet avgjør hvem som skal ha løyve til å produsere kortene.

Når du bestiller HMS-kort hos Jobbkort.no så sørger vi for at IDEMIA trykker ID-kortene. Da kan du være trygg på at dette er kort som følger standarden som kreves fra Arbeidstilsynet sin side.

Kortene er utstyrt med en RFID-chip, en såkalt kontaktløs microbrikke som kan leses av maskinelt. Der lagres informasjon om hvem den ansatte er, samt informasjon om firmaet:

  • Fornavn / etternavn på den ansatte, samt kjønn og fødselsdato
  • Organisasjonsnummer / organisasjonsnavn på firmaet
  • Kortnummer
  • Utløpsdato på kortet

Må vises til myndighetene ved forespørsel

Kortet skal kunne vises til politi, verneombud, byggherre, eller representanter fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten hvis dette etterspørres.

ID-kort må fornyes før utløpsdatoen er nådd. Nå kan det også påløpe bøter for ugyldige eller utløpte kort.

Trenger firmaet ditt ID/HMS-kort? Bestill fra Jobbkort.no og vær sikker på at de er utformet slik loven krever.

Bestill nå