Huskeliste før ferien

Ferietiden nærmer seg, og de fleste ser frem til noen velfortjente uker med familie, venner og kanskje en ferietur. For arbeidsgivere betyr dette at feriekabalen må legges. Ikke alle ansatte tar ferie samtidig, og mange støttefunksjoner i firmaet kan tidvis være utilgjengelige.

Jobbkort har åpen kundeservice som vanlig gjennom hele sommeren. Hvis den som er ansvarlig for HMS-kort i virksomheten er borte fra jobb, kan du kontakte oss direkte. Selv om Norge går inn i feriemodus, er det viktig at HMS-kortene i virksomheten fortsatt er gyldige. Dette gjelder både HMS-kort som snart løper ut på dato og for nyansatte som starter etter sommerferien.

Husk også at eventuelle sommervikarer også må ha gyldige HMS-kort. Regelverket er det samme for korttidsansatte som kun skal jobbe noen uker.

Sørg for at alle ansatte har gyldige HMS-kort når de kommer tilbake på jobb i august. Dette unngår problemer og sikrer at virksomheten holder seg i samsvar med forskriftene om HMS-kort gjennom sommeren.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT