Godkjenning av renholdsbedrifter

Renholdsbedrifter må godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive lovlig virksomhet. Jobbkort AS hjelper din bedrift med å komme gjennom godkjenningsprosessen.

Bestill godkjenning av renholdsbedrift her.

Bedriften må legge frem dokumentasjon på følgende:

Godkjente bedriftshelsestasjoner kan du finne her.

Bedriften må i tillegg være registrert i følgende registre:

  • Enhetsregisteret
  • Merverdiavgiftsregisteret (MVA-registeret)
  • Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (NAV Aa-registeret)

NB! Firmaet blir ikke endelig godkjent før det har fullført sin første HMS-kort-bestilling. Tallet på antall ansatte i godkjenningsmeldingen må være likt det antallet kort som bestilles.

Alle arbeidstakere skal altså gjennom en sjekk i NAV Aa-registeret, folkeregisteret samt kontroll av arbeids- og oppholdstillatelse. Hvis det er avvik mellom antall renholdere på søknadstidpunktet og på tidspunktet for bestilling av HMS-kort, hjelper Jobbkort.no dere med formalitetene for å få gjennomført bestillingen.

Enkeltkort kan bestilles uten noe mer byråkrati, etter at godkjenningen er i boks.

Dokumentasjon

Dokumentasjon på at det er tegnet yrkesskadeforsikring på de ansatte må hentes inn fra forsikringsselskapet.

Et signert eksempel på bedriftens arbeidsavtale/kontrakt må legges ved søknaden. Hvis det står i kontrakten hvilken lønnstariff som følges, er det nok med bare denne. Hvis ikke, må det i tillegg sendes med et annet dokument som bekrefter at bedriften følger gjeldende lønnstariff.

Årlig oppfølging

En årlig melding må sendes inn til Arbeidstilsynet for å få beholde godkjenningen. I praksis innebærer dette at dere må søke på nytt om godkjenning og på nytt legge frem samme typen dokumentasjon som året før. Virksomheter som ikke sender inn den årlige meldingen kan miste godkjenningen og bli slettet fra godkjenningsregisteret.

Jobbkort.no vil ta kontakt med bedriften i god tid før fristen går ut for å gi tilbud om å fornye godkjenningen.

Slik virker det