Godkjenning av renholdsbedrifter

Den nye godkjenningsordningen for renholdsbedrifter ble vedtatt i mai 2012, og trådte i kraft fra 1. september samme år. Jobbkort AS hjelper din bedrift med å komme gjennom godkjenningsprosessen

Godkjenning kan bestilles ved å følge instruksjonene på bestillingssiden.

Bedriften må legge frem dokumentasjon på følgende:

 • at den er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
 • at den har verneombud (krav ved +10 ansatte) og evt. arbeidsmiljøutvalg (krav ved +50 ansatte)
 • at den har yrkesskadeforsikring for ansatte
 • at den har skriftlige arbeidsavtaler for alle ansatte i tråd med arbeidsmiljøloven
 • at den følger kravene til lønns- og arbeidsvilkår m.m. i denne forskriften

Bedriften må i tillegg være registrert i følgende registre:

 • Enhetsregisteret
 • Merverdiavgiftsregisteret (MVA-registeret)
 • Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (NAV Aa-registeret)

NB! Firmaet blir ikke endelig godkjent før det har fullført sin første ID-kort-bestilling. Tallet på antall ansatte i godkjenningsmeldingen må være likt det antallet kort som bestilles.

Alle arbeidstakere skal altså gjennom en sjekk i NAV Aa-registeret, folkeregisteret samt kontroll av arbeids- og oppholdstillatelse. Hvis det er avvik mellom antall renholdere på søknadstidpunktet og på tidspunktet for bestilling av ID-kort, hjelper Jobbkort.no dere med formalitetene for å få gjennomført bestillingen.

Enkeltkort kan bestilles uten noe mer byråkrati, etter at godkjenningen er i boks.

Dokumentasjon

Godkjente bedriftshelsestasjoner kan du finne her.

Dokumentasjon på at det er tegnet yrkesskadeforsikring på de ansatte må hentes inn fra forsikringsselskapet.

Et signert eksempel på bedriftens arbeidsavtale/kontrakt må legges ved søknaden. Hvis det står i kontrakten hvilken lønnstariff som følges, er det nok med bare denne. Hvis ikke, må det i tillegg sendes med et annet dokument som bekrefter at bedriften følger gjeldende lønnstariff.

Årlig oppfølging

En årlig melding må sendes inn til Arbeidstilsynet for å få beholde godkjenningen. I praksis innebærer dette at dere må søke på nytt om godkjenning og på nytt legge frem samme typen dokumentasjon som året før. Virksomheter som ikke sender inn den årlige meldingen kan miste godkjenningen og bli slettet fra godkjenningsregisteret.

Jobbkort.no vil ta kontakt med bedriften i god tid før fristen går ut for å gi tilbud om å fornye godkjenningen.

Slik virker det

 • Din bedrift gir Jobbkort AS tilgang som bruker i Altinn og sender e-post når dette er gjort. Les mer.
 • Vi går gjennom materialet og sender søknad om godkjenning.
 • Arbeidstilsynet behandler søknaden på ca. én uke.
 • Du blir varslet om at godkjenningen er i boks.
 • ID-kort for renholdsarbeidere kan nå bestilles her.