Spørsmål og svar

Hvem må ha HMS-kort?

Alle firma som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, eller som utfører arbeid innen renholdsbransjen, er ifølge Arbeidstilsynet pålagt å utstyre sine ansatte med HMS-kort.

Hvorfor er det nødvendig med HMS-kort?

HMS-kortene identifiser arbeidstaker og arbeidsgiver, og ordningen er dermed med på å forhindre sosial dumping, svart arbeid og andre ulovlige arbeidsforhold. Det viser seg også at useriøse aktører i større grad forsvinner, ettersom det er vanskeligere for disse å skaffe seg et konkurransefortrinn.

Hva kreves for å bestille HMS-kort?

Arbeidstakeren må ha personnummer eller D-nummer for å søke om kort. De må også være registrert i Aa-registeret. Innehavere av personlige foretak (ENK, DA eller ANS) trenger ikke å være registrert i Aa-registeret. Det samme gjelder personer som har styreverv i AS eller NUF.

Utenlandske arbeidstakere trenger kun å registrere seg med Sentralskattekontoret for Utenlandssaker, som tildeler D-nummer og bevarer informasjon om arbeidsforholdet.

Arbeidsgiveren må være registrert i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Renholdsbedrifter må også være godkjent av Arbeidstilsynet. Søk om godkjenning her.

Hvordan bestiller jeg HMS-kort?

Send oss organisasjonsnummer, passbilde, kopi av legitimasjon og signatur, så fikser vi resten.

Bestill byggekort

Bestill renholdskort

Hvor lang tid tar det å få tilsendt kortet?

Du vil motta kortet i posten senest 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. I mellomtiden vil du få en ordrebekreftelse på e-post som er gyldig inntil kortet er mottatt.

Må enkeltpersonforetak ha HMS-kort?

Ja, også arbeidere som ikke er ansatte, men jobber alene i egen virksomhet, er pålagt å ha HMS-kort. Det kreves imidlertid ikke innmelding i NAV Aa-registeret.

Må utenlandske arbeidstakere ha HMS-kort?

Ja. For å søke om HMS-kort må du ha et personnummer eller D-nummer, og være registrert ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Er du fra et land utenfor EØS må du også legge frem dokumentasjon på gyldig oppholds- og arbeidstillatelse.

Hva er D-Nummer?

D-Nummer er et midlertidig personnummer. Alle utenlandske statsborgere som har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge får tildelt D-Nummer av Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Jeg jobber for flere bedrifter, kan jeg bruke ett og samme kort?

Nei, kortet er knyttet til arbeidsforholdet hos en enkelt bedrift. Hver av arbeidsgiverne dine plikter å skaffe deg eget HMS-kort, som du skal bære når du er på jobb for dem.

Hvor lenge er kortet gyldig?

Kortet er gyldig så lenge du arbeider for samme firma, men maksimalt to år. Jobbkort.no tar kontakt med arbeidsgiver før kortet skal fornyes. Du må bestille nytt kort om du bytter arbeidsgiver i løpet av gyldighetsperioden.

HMS-kortet mitt går snart ut på dato, hva gjør jeg?

Hvis kortet ditt er i ferd med å gå ut på dato, må det fornyes. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å bestille nytt kort.

Hva er konsekvensen av å ikke ha gyldig HMS-kort?

Bedriften vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe HMS-kort snarest. Hvis bedriften ikke gjør det, kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.

Hva er unntaksregistrering?

Det er noen tilfeller hvor arbeidsgiver eller arbeidstaker ikke kan etterkomme kravene til å bestille HMS-kort. De er som følger:

  • Bedriften har ikke enda nådd omsetningsgrensen for å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.
  • Styremedlemmer i ANS eller DA skal ikke registrere seg i Aa-registeret når de arbeider i firmaet.
  • Innehavere av enkeltpersonforetak og ektefellen deres skal ikke registrere seg i Aa-registeret når de arbeider i firmaet.

I disse tilfellene vil Jobbkort unntaksregistrere firmaet eller den ansatte. Til dette trengs en gyldig firmaattest. Hvis firmaattesten ikke sendes sammen med ordren vil Jobbkort.no skaffe den mot en kostpris på 90 kroner per attest.

ENK-innehavere må også legge ved en signert erklæring der navn og personnummer fremgår, og hvor de eventuelt bekrefter at ektefellen også skal unntaksregistreres.