Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om byggekort

Hvem må ha byggekort

Svar: Alle firma som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt i henhold til forskrift som Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte 30. mars 2007 å utstyre sine ansatte med ID-kort, populært kalt byggekort. Loven tredte i kraft den 1 januar 2008 og det er Arbeidstilsynet som har fått i oppdrag å følge opp at loven følges. I 2015 ble kortene omdøpt til HMS-kort.

Jeg synes byggekort er noe tull!

Svar: Det syntes de fleste da loven ble innført. Men i dag viser det seg at de aller fleste seriøse entrepenører ønsker at ordningen skal fortsette, da det viser seg at bransjen unngår sosial dumping og svart arbeid. Det viser seg også at useriøse aktører i større grad forsvinner.

Hvordan bestiller jeg byggekort?

Svar: Send oss organisasjonsnummer, passbilde, kopi av legitimasjon og signatur, så fikser vi resten. Her finner du oppskriften.

Hvor lang tid tar det å få tilsendt kortet?

Svar: Du vil motta kortet i postkassen senest 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. I mellomtiden vil du få en ordrebekreftelse på e-post som er gyldig inntil kort er mottatt.

Hva kreves for å få byggekort?

Svar: Det kreves at arbeidstaker er registrert i NAV Aa-registeret. Innehaver av et personlig foretak (ENK, DA, ANS) som er daglig leder trenger ikke å være innmeldt i Aa-registeret. Det samme gjelder personer som har styreverv i AS eller NUF. Utlendinger må også ha norsk personnummer eller D-Nummer og være innmeldt til SFU (sentralskattekontoret for utlendinger).

Jeg har byggekort, men det går snart ut på dato, hva gjør jeg?

Svar: Da må kortet fornyes. Ta kontakt så hjelper vi deg med å bestille et nytt.

Må utenlandske arbeidstakere ha byggekort?

Svar: Ja. Det er intet unntak for utlendinger.

Hva er D-Nummer?

Svar: D-Nummer er midlertidig personnummer. Alle utlandske statsborgere som har oppholds- og arbeidtillatelse i Norge får tildelt D-Nummer.

Hva er unntaksregistrering i MVA-registeret?

Svar: Firmaer som skal ha HMS-kort til ansatte må være med i MVA-registeret. Hvis firmaet ennå ikke har nådd omsetningsgrensa på kr 50 000, må Jobbkort.no unntaksregistrere firmaet. Til dette trenger vi en firmaattest. Hvis ikke firmaet leverer denne attesten, henter Jobbkort.no attesten selv mot en kostpris på kr 90 per attest.

Hva er unntaksregistrering i Aa-registeret?

Svar: Personer som skal ha HMS-kort må være registrert med arbeidsforhold i NAV sitt Aa-register eller sentralskattekontoret for utlendinger (SFU). NAV sitt Aa-register er et dataregister over arbeidsforhold i Norge. Alle vanlige ansatte meldes inn her når de blir ansatte. Innehavere av enkeltpersonforetak (ENK) er automatisk unntaksregistrert i kraft av rollen sin i firmaet. Men ektefeller i ENK og arbeidende styremedlemmer i ansvarlige selskaper trenger ikke å være registrert som vanlige ansatte. I slike tilfeller må Jobbkort.no unntaksregistrere de for å kunne bestille HMS-kort.

For styremedlemmer må firmaet vise firmaattest der rollene i firmaet fremgår. Denne kan Jobbkort.no skaffe mot en kostpris på kr 90 per stk.

For innehavere og ektefeller må det legges fram en signert erklæring der navn og personnummer fremgår, og hvor evt. innehaver av foretaket bekrefter at ektefellen skal unntaksregistreres.


Spørsmål og svar om HMS-kort for renholdsbransjen

Hva er konsekvensen av å ikke ha gyldig renholdskort?

Svar: Bedriften vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe HMS-kort snarest. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.

Må enkeltpersonforetak ha HMS-kort/renholdskort?

Svar: Ja, også renholdere som ikke er ansatte, men jobber alene i egen virksomhet, er pålagt å ha bruke disse ID-kortene. Det kreves imidlertid ikke innmelding i NAV Aa-registeret, slik kravet er for ansatte i andre typer bedrifter.

Jeg jobber for flere bedrifter, kan jeg bruke ett og samme kort?

Svar: Nei, kortet er knyttet til arbeidsforholdet hos den enkelte bedrift. Hver av arbeidsgiverne dine plikter å skaffe deg ett HMS-kort hver, som du skal bære når du er på jobb for dem.

Hvordan bestiller jeg renholdskort?

Svar: Send oss organisasjonsnummer, passbilde, kopi av legitimasjon og signatur, så fikser vi resten. Her finner du oppskriften.

Hvor lang tid tar det å få kortet?

Svar: Du vil motta kortet i postkassen senest 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. I mellomtiden vil du få en ordrebekreftelse på e-post som er gyldig inntil kort er mottatt.

Hva kreves av oss?

Svar: Det kreves at arbeidstakeren er registrert i NAV Aa-registeret. Innehaver av et personlig foretak (ENK, DA, ANS) som er daglig leder trenger ikke å være innmeldt i Aa-registeret. Det samme gjelder personer som har styreverv i AS eller NUF. Utlendinger må også ha norsk personnummer eller D-Nummer og være innmeldt i SFU (sentralskattekontoret for utlendinger). Det skal sendes inn dokumentasjon på at utenlandske arbeidere fra land utenfor EØS-området har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Hvor lenge er kortet gyldig?

Svar: Så lenge du er i arbeid for samme firma, men maksimalt to år. Jobbkort.no tar kontakt med arbeidsgiver før kortet skal fornyes.

Må utenlandske renholdere ha HMS-kort?

Svar: Ja. Det er intet unntak for utlendinger. Det kreves dokumentasjon på gyldig oppholds- og arbeidstillatelse hvis personen kommer fra et land utenfor EØS, samt D-nummer i Norge. Det samme gjelder for innehaver av enkeltmannsforetak fra land utenfor EØS-området.

Hva er D-Nummer?

Svar: D-Nummer er midlertidig personnummer. Alle utlandske statsborgere som har oppholds- og arbeidtillatelse i Norge får tildelt D-Nummer.

Hva er unntaksregistrering i MVA- og Aa-registrene?

Svar: Se svarene her.


Spørsmål og svar om godkjenningsordningen for renholdsbransjen

Hva er konsekvensene av å ikke være godkjent av Arbeidstilsynet?

Svar: Renholdsbedrifter som ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning kan miste den. Virksomheten vil bli slettet fra registeret over godkjente renholdsbedrifter. Straffeansvar etter arbeidsmiljølovens kapittel 19 må påregnes. Bedrifter som ikke er godkjent vil dessuten miste kunder. De som kjøper renholdstjenester plikter fra 1. september 2012 å kun kjøpe fra godkjente virksomheter!

Hva kreves for å få godkjenning?

Svar: Se denne artikkelen.

Hvordan bestiller jeg godkjenning?

Svar: Følg instruksjonene på bestillingssiden vår.

Må enkeltpersonforetak ha godkjenning?

Svar: Nei, innehavere av egne ENK, DA og ANS trenger ikke godkjenning hvis det ikke er andre ansatte enn eieren/eierne selv.

Hvor lang tid tar det å bli godkjent?

Svar: Det vil ifølge Arbeidstilsynet ta ca. en uke før registreringen går gjennom, fra dokumentasjon er sendt inn til HMS-kort kan bestilles.

Hvor lenge varer godkjenningen?

Svar: Godkjenningen må aktualiseres hvert år innen 31. januar. Jobbkort.no tar kontakt når fristen nærmer seg.

Hvordan er søknadsprosessen?

Svar: Når Jobbkort.no har mottatt all nødvendig dokumentasjon fra din bedrift, oversender vi søknaden til Arbeidstilsynet. Bedriften får da status «under behandling» i det statlige godkjenningsregisteret. På denne måten kan potensielle kunder av bedriften se hvilken status dere har. For at vi skal kunne søke må bedriften gi Jobbkort AS brukertilgang til Altinn. Når Arbeidstilsynet har godkjent søknaden får dere brev om det. Det er først nå Jobbkort.no kan iverksette prosessen med å bestille godkjente HMS-kort. Når bedriften er godkjent blir status i registeret på www.arbeidstilsynet.no endret til «godkjent».