Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om byggekort

Hvem må ha byggekort?

Svar: Alle firma som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine ansatte med HMS-kort, populært kalt byggekort. Loven trådte i kraft den 1 januar 2008 og det er Arbeidstilsynet som skal sørge for at loven følges. I 2015 ble kortene omdøpt til HMS-kort.

Hva er konsekvensen av å ikke ha gyldig byggekort?

Svar: Bedriften vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe HMS-kort snarest. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.

Hva er fordelene med HMS-kort ordningen?

Svar: HMS-kort ordningen hjelper bransjen å unngå sosial dumping og svart arbeid. Det viser seg også at useriøse aktører i større grad forsvinner.

Må enkeltpersonforetak ha HMS-kort/byggekort?

Svar: Ja, også arbeidere som ikke er ansatte, men jobber alene i egen virksomhet, er pålagt å ha HMS-kort. Det kreves imidlertid ikke innmelding i NAV Aa-registeret, slik kravet er for ansatte i andre typer bedrifter.

Hva kreves for å få byggekort?

Svar: Det kreves at arbeidstaker er registrert i NAV Aa-registeret. Innehaver av et personlig foretak (ENK, DA, ANS) som er daglig leder trenger ikke å være innmeldt i Aa-registeret. Det samme gjelder personer som har styreverv i AS eller NUF. Utenlandske arbeidstakere må også ha norsk personnummer eller D-Nummer og være innmeldt til SFU (sentralskattekontoret for utenlandssaker). Det skal sendes inn dokumentasjon på at arbeidstakere fra land utenfor EØS-området har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Hvordan bestiller jeg byggekort?

Svar: Send oss organisasjonsnummer, passbilde, kopi av legitimasjon og signatur, så fikser vi resten. Her kan du bestille byggekort.

Hvor lang tid tar det å få tilsendt kortet?

Svar: Du vil motta kortet i posten senest 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. I mellomtiden vil du få en ordrebekreftelse på e-post som er gyldig inntil kortet er mottatt.

Hvor lenge er kortet gyldig?

Svar: Så lenge du er i arbeid for samme firma, men maksimalt to år. Jobbkort.no tar kontakt med arbeidsgiver før kortet skal fornyes.

Jeg har byggekort, men det går snart ut på dato, hva gjør jeg?

Svar: Da må kortet fornyes. Vi hjelper deg å bestille nytt byggekort her.

Må utenlandske arbeidstakere ha byggekort?

Svar: Ja. Det er intet unntak for utenlandske arbeidstakere. Det kreves dokumentasjon på gyldig oppholds- og arbeidstillatelse hvis personen kommer fra et land utenfor EØS, samt D-nummer i Norge. Det samme gjelder for innehaver av enkeltmannsforetak fra land utenfor EØS-området.

Hva er D-Nummer?

Svar: D-Nummer er midlertidig personnummer. Alle utenlandske statsborgere som har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge får tildelt D-Nummer.

Jeg jobber for flere bedrifter, kan jeg bruke ett og samme kort?

Svar: Nei, kortet er knyttet til arbeidsforholdet hos den enkelte bedrift. Hver av arbeidsgiverne dine plikter å skaffe deg eget HMS-kort, som du skal bære når du er på jobb for dem.

Hva er unntaksregistrering i MVA-registeret?

Svar: Firmaer som skal ha HMS-kort til ansatte må være registrert i MVA-registeret. Hvis firmaet ennå ikke har nådd omsetningsgrensa på 50 000 kroner, må Jobbkort.no unntaksregistrere firmaet. Til dette trenger vi en firmaattest. Hvis ikke firmaet leverer denne attesten, henter Jobbkort.no attesten selv mot en kostpris på kr 90,- per attest.

Hva er unntaksregistrering i Aa-registeret?

Svar: Personer som skal ha HMS-kort må være registrert med arbeidsforhold i NAV sitt Aa-register eller sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). NAV sitt Aa-register er et dataregister over arbeidsforhold i Norge. Alle vanlige ansatte meldes inn her når de blir ansatte. Innehavere av enkeltpersonforetak (ENK) er automatisk unntaksregistrert i kraft av rollen sin i firmaet. Men ektefeller i ENK og arbeidende styremedlemmer i ansvarlige selskaper trenger ikke å være registrert som vanlige ansatte. I slike tilfeller må Jobbkort.no unntaksregistrere dem for å kunne bestille HMS-kort.

For styremedlemmer må firmaet legge fram firmaattest der rollene i firmaet fremgår. Denne kan Jobbkort.no skaffe mot en kostpris på kr 90,- per stk.

For innehavere og ektefeller må det legges fram en signert erklæring der navn og personnummer fremgår, og hvor evt. innehaver av foretaket bekrefter at ektefellen skal unntaksregistreres.


Spørsmål og svar om HMS-kort for renholdsbransjen

Hvem må ha renholdskort?

Svar: Alle firma som utfører arbeid innen renholdsbransjen, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine ansatte med HMS-kort, populært kalt renholdskort. Loven trådte i kraft den 1 september 2012 og det er Arbeidstilsynet som skal sørge for at loven følges. I 2015 ble kortene omdøpt til HMS-kort.

Hva er konsekvensen av å ikke ha gyldig renholdskort?

Svar: Bedriften vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe HMS-kort snarest. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.

Hva er fordelene med HMS-kort ordningen?

Svar: HMS-kort ordningen hjelper bransjen å unngå sosial dumping og svart arbeid. Det viser seg også at useriøse aktører i større grad forsvinner.

Må enkeltpersonforetak ha HMS-kort/renholdskort?

Svar: Ja, også arbeidere som ikke er ansatte, men jobber alene i egen virksomhet, er pålagt å ha HMS-kort. Det kreves imidlertid ikke innmelding i NAV Aa-registeret, slik kravet er for ansatte i andre typer bedrifter.

Hva kreves for å få renholdskort?

Svar: Det kreves at arbeidstakeren er registrert i NAV Aa-registeret. Innehaver av et personlig foretak (ENK, DA, ANS) som er daglig leder trenger ikke å være innmeldt i Aa-registeret. Det samme gjelder personer som har styreverv i AS eller NUF. Utenlandske arbeidstakere må også ha norsk personnummer eller D-Nummer og være innmeldt i SFU (sentralskattekontoret for utenlandssaker). Det skal sendes inn dokumentasjon på at arbeidere fra land utenfor EØS-området har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Hvordan bestiller jeg renholdskort?

Svar: Send oss organisasjonsnummer, passbilde, kopi av legitimasjon og signatur, så fikser vi resten. Her kan du bestille renholdskort.

Hvor lang tid tar det å få tilsendt kortet?

Svar: Du vil motta kortet i posten senest 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. I mellomtiden vil du få en ordrebekreftelse på e-post som er gyldig inntil kortet er mottatt.

Hvor lenge er kortet gyldig?

Svar: Så lenge du er i arbeid for samme firma, men maksimalt to år. Jobbkort.no tar kontakt med arbeidsgiver før kortet skal fornyes.

Jeg har renholdskort, men det går snart ut på dato, hva gjør jeg?

Svar: Da må kortet fornyes. Vi hjelper deg å bestille nytt renholdskort her.

Må utenlandske arbeidstakere ha HMS-kort?

Svar: Ja. Det er intet unntak for utenlandske arbeidstakere. Det kreves dokumentasjon på gyldig oppholds- og arbeidstillatelse hvis personen kommer fra et land utenfor EØS, samt D-nummer i Norge. Det samme gjelder for innehaver av enkeltmannsforetak fra land utenfor EØS-området.

Hva er D-Nummer?

Svar: D-Nummer er midlertidig personnummer. Alle utenlandske statsborgere som har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge får tildelt D-Nummer.

Jeg jobber for flere bedrifter, kan jeg bruke ett og samme kort?

Svar: Nei, kortet er knyttet til arbeidsforholdet hos den enkelte bedrift. Hver av arbeidsgiverne dine plikter å skaffe deg eget HMS-kort, som du skal bære når du er på jobb for dem.

Hva er unntaksregistrering i MVA-registeret?

Svar: Firmaer som skal ha HMS-kort til ansatte må være registrert i MVA-registeret. Hvis firmaet ennå ikke har nådd omsetningsgrensa på 50 000 kroner, må Jobbkort.no unntaksregistrere firmaet. Til dette trenger vi en firmaattest. Hvis ikke firmaet leverer denne attesten, henter Jobbkort.no attesten selv mot en kostpris på kr 90,- per attest.

Hva er unntaksregistrering i Aa-registeret?

Svar: Personer som skal ha HMS-kort må være registrert med arbeidsforhold i NAV sitt Aa-register eller sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). NAV sitt Aa-register er et dataregister over arbeidsforhold i Norge. Alle vanlige ansatte meldes inn her når de blir ansatte. Innehavere av enkeltpersonforetak (ENK) er automatisk unntaksregistrert i kraft av rollen sin i firmaet. Men ektefeller i ENK og arbeidende styremedlemmer i ansvarlige selskaper trenger ikke å være registrert som vanlige ansatte. I slike tilfeller må Jobbkort.no unntaksregistrere dem for å kunne bestille HMS-kort.

For styremedlemmer må firmaet legge fram firmaattest der rollene i firmaet fremgår. Denne kan Jobbkort.no skaffe mot en kostpris på kr 90,- per stk.

For innehavere og ektefeller må det legges fram en signert erklæring der navn og personnummer fremgår, og hvor evt. innehaver av foretaket bekrefter at ektefellen skal unntaksregistreres.