Innleie av arbeidskraft strammes inn fra 1. april 2023

Fra 1. april 2023 trer en ny lovendring i kraft som innebærer vesentlige innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

Fra 1. april 2023 trer en ny lovendring i kraft som innebærer vesentlige innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

Bakgrunn

Den 16. desember 2022 vedtok Stortinget lovendringen som er en oppfølging av Regjeringens målsetning i Hurdalsplattformen om å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle i arbeidslivet. Dette vil føre til at firmaer som ikke lenger kan leie inn personell fra bemanningsbyråer, må ansette dem i stedet. Det betyr også at det er påkrevd med nytt HMS-kort fra Arbeidstilsynet med navn og organisasjonsnummer på firmaet som ansetter.

Endringer i innleie av arbeidskraft

Tidligere kunne virksomheter med midlertidige arbeidskraftbehov leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som et alternativ til midlertidige ansettelser. Etter den nye lovendringen blir dette som hovedregel kun tillatt ved rene vikariater, for eksempel i forbindelse med permisjoner, sykefravær og lignende hos egne ansatte.

Forbud mot innleie i byggebransjen

I tillegg vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet innføre en forskrift om forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Byggherreforskriftens definisjoner av byggeplasser og bygningsarbeid skal legges til grunn for omfanget av forbudet. Dette skyldes at omfanget av innleie i byggebransjen er betydelig større i Oslo-området enn i resten av landet.

Viktigheten av nytt HMS-kort

Som et resultat av lovendringen vil det bli påkrevd med nytt HMS-kort for ansatte som tidligere ble leid inn fra bemanningsbyråer og nå blir ansatt direkte av firmaet. Den nyansatte kan ikke lenger bruke HMS-kortet fra bemanningsbyrået.

HMS-kortet er viktig for å sikre en trygg og godt regulert arbeidsplass. Kortet bidrar til å skape oversikt over arbeidstakere og deres arbeidsgiver, og det er et viktig verktøy for å kontrollere at ansatte jobber under lovlige og sikre forhold.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT