Kun IDEMIA produserer HMS-kort for byggeplasser og renholdsbedrifter

IDEMIA, tidligere Oberthur Technologies, er den eneste leverandøren som har lov av Arbeidstilsynet til å trykke HMS-kort for bygge- og anleggsplasser og renholdsbedrifter. Det er slike kort du bestiller fra Jobbkort.no.

Alle firma som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt siden 2008 å utstyre sine ansatte med slike HMS-kort.

Formålet med HMS-kortene er å:

  • Være med på å sikre en seriøs bygg- og anleggsbransje ved at bedrifter må være med i MVA-registeret og flere andre offentlige registre for å få HMS-kort
  • Forhindre sosial dumping og svart arbeid da kun ansatte med gyldig arbeidsavtale kan bære kortene
  • Forhindre at utenlandske arbeidstakere uten gyldig arbeidstillatelse og skattekort utfører arbeid i Norge

Bare kort fra IDEMIA er gyldige

Som arbeidsgiver er det din plikt å utstyre dine ansatte som skal jobbe innen bygg- og anleggsbransjen eller renholdsbransjen med slike kort. Arbeidstilsynet fører tilsyn med ordningen om HMS-kort, og Arbeidsdepartementet avgjør hvem som skal ha løyve til å produsere kortene.

ByggekortRenholdskort

Når du bestiller HMS-kort hos Jobbkort.no så sørger vi for at IDEMIA trykker kortene. Da kan du være trygg på at dette er kort som følger standarden som kreves fra Arbeidstilsynet.

Kortene er utstyrt med en RFID-chip, en såkalt kontaktløs microbrikke som kan leses av maskinelt. Der lagres informasjon om hvem den ansatte er, samt informasjon om firmaet:

  • Fornavn / etternavn på den ansatte, samt kjønn og fødselsdato
  • Organisasjonsnummer / organisasjonsnavn på firmaet
  • Kortnummer
  • Utløpsdato på kortet

Må vises til myndighetene ved forespørsel

Kortet skal kunne vises til politi, verneombud, byggherre, eller representanter fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten hvis dette etterspørres.

HMS-kort må fornyes før utløpsdatoen er nådd. Nå kan det også påløpe bøter for ugyldige eller utløpte kort.

Trenger firmaet ditt HMS-kort? Bestill fra Jobbkort.no og vær sikker på at de er utformet slik loven krever.

Bestill nå.