HMS-kort og inaktivt D-nummer

D-nummer er et midlertidig identifikasjonsnummer som tildeles utenlandske personer som skal oppholde seg i Norge i kortere perioder og ikke har norsk personnummer.

Inaktivt D-nummer

D-nummer er et midlertidig identifikasjonsnummer som tildeles utenlandske personer som skal oppholde seg i Norge i kortere perioder og ikke har norsk personnummer.

Bakgrunn

Arbeidstakere uten norsk personnummer trenger et D-nummer for å skaffe seg HMS-kort og/eller knytte seg til offentlige registre og tjenester. D-nummer er aktivt i 5 år. Dersom D-nummeret ditt er blitt inaktivt, kan det skyldes manglende bruk eller at det har blitt erstattet av et personnummer etter at du har fått permanent oppholdstillatelse.

Hvis D-nummeret ditt har blitt inaktivt, vil HMS-kortet ditt automatisk bli ugyldig etter 30 dager. Det er heller ikke mulig å fornye HMS-kort så lenge D-nummeret er inaktivt.

Hvordan reaktivere D-nummeret?

For å reaktivere D-nummeret ditt må du bestille time for identitetskontroll hos Skatteetaten eller hos sentralskattekontoret for utledninger.

Er du usikker på hva du skal gjøre anbefaler vi at du tar kontakt med Skatteetaten. Du kan besøke det lokale skattekontoret eller ringe Skatteetaten på telefonnummer +47 22 07 70 00 (fra utlandet) eller 800 80 000 (innenlands). Husk at åpningstider og tilgjengelighet kan variere.

Forklar situasjonen: Fortell dem at D-nummeret ditt er inaktivt, og at du ønsker å reaktivere det. De vil kunne gi deg råd om hva som er nødvendig i din spesifikke situasjon.

Dokumentasjon: Du kan bli bedt om å levere dokumentasjon som bekrefter din identitet og grunnlaget for oppholdet i Norge. Dette kan inkludere pass, oppholdstillatelse, arbeidskontrakt eller andre relevante dokumenter.

Følg instruksjonene: Skatteetaten vil veilede deg gjennom prosessen og informere deg om eventuelle ytterligere krav for å reaktivere D-nummeret ditt.

Tar det lang tid?

Vær oppmerksom på at reaktivering av D-nummeret kan ta litt tid, avhengig av situasjonen og hvilken dokumentasjon som kreves. Det er viktig å starte prosessen så snart som mulig hvis du trenger D-nummeret for å få tilgang til offentlige tjenester eller registre.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT