HMS-kort for sommervikarer

Sommeren nærmer seg, og de fleste gleder seg til en velfortjent ferie. Samtidig er det mange ungdommer som benytter sommeren til å prøve seg i arbeidslivet, kanskje for første gang. Husk at reglene om HMS-kort også gjelder for sommervikarer.

Sommeren nærmer seg, og de fleste gleder seg til en velfortjent ferie. Samtidig er det mange ungdommer som benytter sommeren til å prøve seg i arbeidslivet, kanskje for første gang. Husk at reglene om HMS-kort også gjelder for sommervikarer.

Trenger sommervikarer HMS-kort?

Det korte svaret er ja, sommervikarer må også ha gyldig HMS-kort.

Det er ingen unntak i forskriftene om HMS-kort i næringslivet for korttidsansatte som f.eks. sommervikarer. Det gjelder for alle bransjene som er pålagt å utstyre de ansatte med gyldige HMS-kort.

Hvordan bestille HMS-kort for sommervikarer?

Å bestille HMS-kort for sommervikarer fungerer på samme måte som øvrige ansatte. For å få godkjent HMS-kort må arbeidsforholdet være registrert i NAV Aa-registeret. Det gjøres ved å sende inn en såkalt A-melding med kun opplysning om arbeidsforholdet. A-meldingen er en elektronisk melding som arbeidsgivere bruker for å rapportere om ansatte og deres arbeidsforhold. For firmaer som bruker regnskapsfører, er det vanlig at regnskapsfører har ansvaret for å sende inn A-melding.

Selve bestillingen av HMS-kort kan gjøres før A-meldingen er sendt. Da vil bestillingen ligge på vent i opptil 60 dager. Når A-meldingen blir sendt inn, blir HMS-kortet automatisk godkjent og produsert.

Sommertid uten stress

Jobbkort ønsker alle en fin sommertid, enten man tar ferie eller er på jobb. For å unngå stress midt i ferien anbefaler vi at det bestilles HMS-kort til sommervikarer i god tid.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT