Elektronisk oversiktsliste

Det er velkjent at alle som arbeider i bygg- og anleggsbransjen må ha et HMS-kort for å sikre trygghet og etterlevelse av regelverket. Imidlertid er det ikke alle som er klar over at når byggherre er en virksomhet, er det lovpålagt med elektronisk oversiktsliste, også kalt mannskapsliste. I denne artikkelen vil vi forklare kravene for elektronisk oversiktsliste og hvordan E-liste gjør dette enkelt og effektivt.

E-liste.no

Det er velkjent at alle som arbeider i bygg- og anleggsbransjen må ha et HMS-kort for å sikre trygghet og etterlevelse av regelverket. Imidlertid er det ikke alle som er klar over at når byggherre er en virksomhet, er det lovpålagt med elektronisk oversiktsliste, også kalt mannskapsliste. I denne artikkelen vil vi forklare kravene for elektronisk oversiktsliste og hvordan E-liste gjør dette enkelt og effektivt.

Krav til registrering i elektronisk oversiktsliste

Ifølge byggherreforskriften § 15, skal alle byggherrer som ikke er privatpersoner føre elektronisk oversiktsliste (mannskapsliste) over personer som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Informasjonen som skal registreres, inkluderer:

  1. Fornavn og etternavn
  2. Fødselsdato
  3. HMS-kortnummer
  4. Navn og org.nr. til arbeidsgiver
  5. Dato for besøk på byggeplass

Denne informasjonen skal registreres i oversiktslisten hver dag for alle som er innom byggeplassen. Byggherre er også pålagt å utføre en daglig kontroll over at oversiktslisten er riktig.

E-liste: En enkel løsning for elektronisk oversiktsliste

Jobbkort har utviklet en brukervennlig tjeneste kalt E-liste, som hjelper byggherrer med å oppfylle kravene til elektronisk oversiktsliste i henhold til byggherreforskriften § 15. E-liste gjør det enkelt for byggherrer å holde oversikt over ansatte og nødvendig informasjon på bygge- eller anleggsplassen.

Ansvaret for elektronisk oversiktsliste ligger i følge forskriften på byggherre, men det er vanlig at entreprenør påtar seg jobben. Byggherre har lov til å la entreprenør utføre jobben med oversiktsliste, men kan ikke fraskrive seg ansvaret for at det faktisk blir gjort. E-liste er laget slik at entreprenør kan føre oversiktsliste på ulike byggeplasser med ulike byggherrer på samme innlogging.

For å lære mer om hvordan E-liste fungerer og hvordan den kan hjelpe deg med å etterleve kravene, kan du se en kortfilm om tjenesten.

Skanne QR-kode

Ved å bruke E-liste oppretter du enkelt en QR-kode per byggeplass. Denne skrives ut og henges opp på byggeplassen. Alle som er innom byggeplassen skanner QR-koden, og blir da automatisk registrert i systemet. Man trenger kun skanne én gang per dag, det er ikke nødvendig å skanne inn og ut.

Tips: Skriv ut flere eksemplarer av QR-koden og heng den opp flere steder. Det gjør det enklere for arbeidstakere å huske å skanne hver dag.

Rapportere risikoforhold

I følge Byggherreforskriften § 18 skal byggherre informeres om risikoforhold ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. E-liste lar alle som har skannet QR-koden ta bilde/video og skrive om risikoforhold, og rapportere direkte inn i systemet. Byggherre vil da umiddelbart motta e-post med informasjonen. Siden det både er enkelt og raskt å informere om risikoforhold, øker sjansen for å oppdage risikoforhold før det skjer en ulykke.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT