Automatisk fornying av HMS-kort

HMS-kort er gyldige i to år fra utstedelsesdato. For å sørge for at ansatte alltid har gyldige kort, er det essensielt å fornye dem i god tid før utløpsdatoen. Automatisk fornying av HMS-kort er den enkleste og mest effektive måten å holde orden på dette.

Automatisk fornyelse av HMS-kort

HMS-kort er gyldige i to år fra utstedelsesdato. For å sørge for at ansatte alltid har gyldige kort, er det essensielt å fornye dem i god tid før utløpsdatoen. Automatisk fornying av HMS-kort er den enkleste og mest effektive måten å holde orden på dette.

Hvordan fungerer automatisk fornying av HMS-kort?

To måneder før kortets utløpsdato sjekker vi om det fortsatt er et aktivt ansettelsesforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i NAV Aa-registeret. Hvis det er aktivt arbeidsforhold, sender vi en e-post med informasjon om at kortet snart blir fornyet. For innehaver av enkeltpersonsforetak, sjekker vi om ENK-et fortsatt er aktivt i Enhetsregisteret.

Du har da to uker på å gi beskjed hvis kortet likevel ikke skal fornyes. Det kan være nyttig hvis f.eks. arbeidsforholdet fortsatt er aktivt, men vil bli avsluttet før utløpsdato på HMS-kortet.

Fem uker før utløpsdato produseres HMS-kortet automatisk, og du mottar det nye kortet i posten omtrent tre uker før det gamle kortet ikke lenger er gyldig. På den måten er du sikret at arbeidstaker alltid har gyldig kort.

Fordeler med automatisk fornying av HMS-kort

Tidsbesparelse
Automatisk fornying sparer tid for både arbeidsgiver og ansatte ved å eliminere manuell oppfølging og bestilling av nye kort.

Kontinuerlig overholdelse av HMS-regler
Automatisk fornying sikrer at alle ansatte alltid har gyldige HMS-kort, noe som bidrar til overholdelse av HMS-regelverket og unngår potensielle bøter.

Minimerer feil
Den automatiske prosessen reduserer sjansen for menneskelige feil som kan oppstå ved manuell fornyelse.

BESTILL BYGGEKORT BESTILL RENHOLDSKORT