Renholdskort

Alle firma som utfører arbeid innen renholdsbransjen er pålagt av Arbeidsdepartementet å utstyre sine ansatte med HMS-kort – populært kalt renholdskort, «grønt kort», eller ID-kort for renholdsbransjen.

HMS-kort for renholdsbransjen

NB! Renholdsbedrifter må godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive lovlig virksomhet. Bedrifter må være godkjente før de kan søke om HMS-kort til ansatte. Søk om godkjenning for bedriften din her.

Hva er HMS-kort for renholdsbransjen?

Arbeidstilsynet skal sørge for at forskriften følges. Hensikten er å identifisere hvem renholderen er, og hvem han/hun jobber for. Kortet er altså et ID-kort som skal være med på å forhindre svart arbeid, sosial dumping, ulovlig arbeidsinnvandring, m.m.

Det er derfor i renholdsbransjens interesse at forskriften blir fulgt og at det dermed blir vanskeligere for useriøse aktører å skaffe seg konkurransefortrinn.

HMS-kortene utstedes av Evry card på vegne av staten. Vi bistår bedrifter som ønsker å sette ut arbeidet med å søke om HMS-kort til sine ansatte.

Hvem trenger HMS-kort?

HMS-kort må bæres av alle som arbeider i renholdsbransjen, både på kort og lang sikt. Det er også et krav for enkeltpersonforetak som utfører renholdsarbeid på vegne av firma eller privatpersoner.

Hva kundene sier om oss

Jobbkort.no har bistått Clean Unit Renhold med registreringen som godkjent renholdsbedrift. I tillegg leverer de HMS-kort til samtlige ansatte. Vi er fornøyde med å kunne spare oss for hodebry og unødvendig tidsbruk ved å benytte oss av spesialkompetansen til Jobbkort.no.

Pål Kuhlmann

Pål Kuhlmann

Daglig leder, Clean Unit Renhold AS

Krav til firma

For å kunne bestille HMS-kort for renholdsbransjen må firmaet være registrert i disse registrene:

  • Brønnøysundregistrene (må ha organisasjonsnummer)
  • Merverdiavgiftsregisteret*
  • Arbeidstilsynets register over godkjente renholdsbedrifter
*) Vi kan unntaksregistrere firmaer som er nystartede, eller av andre årsaker ikke er blitt registrert i MVA-registeret.

Renholdsbedrifter må være godkjent av Arbeidstilsynet før de kan søke om kort. Søk om godkjenning for bedriften din her.

Krav til ansatte

For å kunne bestille HMS-kort for renholdsbransjen må ansatte være registrert i disse registrene:

  • Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utenlandssaker)
  • NAV Aa-registeret (register for arbeidstakere)

Utenlandske arbeidstakere trenger kun å registrere seg hos SFU, som tildeler et D-nummer og ivaretar informasjon om arbeidsforholdet.

Viktig: Vi får ikke produsert HMS-kort hvis det mangler registrering på den ansatte. Selv om registrering er sendt er det ikke sikkert den er ferdig. Bestillinger som foretas uten at registreringen er klar medfører forsinkelser og ekstraarbeid.

Konsekvenser ved å ikke ha gyldig renholdskort/HMS-kort

Foretak som ikke har skaffet HMS-kort til ansatte vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å gjøre det. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.